Contenu Item 1

Rodzaj ochrony rąk

 • Jednorazowe

  Rękawiczki ochronne jednorazowe, chroniące ręce i produkty podczas delikatnych prac

 • Wodoodporne

  Do długotrwałego kontaktu ze żrącymi lub agresywnymi cieczami

 • Chemioodporne

  Rozwiązanie na każdą ewentualność dzięki pełnej gamie klasyfikowanej według poszczególnych polimerów

 • Precyzyjne

  Chroniące przed obrażeniami w czasie prac o charakterze ogólnym (czynności precyzyjne / prace w trudnych warunkach)

 • Odporność na przecięcie

  Rozwiązania dla wszelkich potencjalnie niebezpiecznych operacji związanych z cięciem materiałów (Czynności precyzyjne / Czynności ciężkie)

 • Termiczne

  Do stosowania w warunkach niskich temperatur i przy kontakcie z gorącymi lub zimnymi przedmiotami

 • Laboratoryjne

  Rozwiązania zapewniające odpowiednią ochronę zarówno osób jak i produktów (w warunkach ścisłej kontroli i pomieszczeniach zamkniętych)

Wybierz rodzaj ochrony rąk ze względu na rodzaj czynności

 • Przemysł spożywczy

  Dla zachowania najwyższej higieny i ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie kontaktu z produktami żywnościowymi.

 • Rękawice budowlane

  Odpowiednia ochrona podczas wszelkich prac budowlanych (dla murarzy, malarzy, stolarzy, hydraulików, posadzkarzy, ślusarzy itd.)

 • Rękawice dla służb miejskich

  Najskuteczniejsza ochrona podczas różnych prac (sprzątanie, zbiorowe żywienie, obsługa techniczna, konserwacja dróg i autostrad,...)

 • Produkcja samochodowa

  Znajdź odpowiednie rękawice Mapa, zapewniające optymalną ochronę przez zagrożeniami łańcucha produkcji samochodowej

Odkryj niektóre spośród oryginalnych produktów Mapa Professionnel

Ochrona termiczna - TempDex 720 - packshot
Termiczne
Manualność i odporność na przecięcia przy zachowaniu odporności termicznej
Ochrona chemiczna - Butoflex 650 - packshot
Chemiczne
Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami
Ochrona przed przecięciem - KryTech 582 - packshot
Przecięcie
Specjalne pokrycie nitrylowe Chwyt i Szczelność. Szczelność w środowisku zaolejonym