Glosariusz

Czas przenikania

Czas, po którym czynnik chemiczny przejdzie przez rękawice na poziomie molekularnym. Niekiedy bez widocznego zniszczenia rękawicy.