NORMA EN 374 - Substancje chemiczne

Pobieranie Nowelizacja normy EN 374

> Norma EN ISO 374 : 2016

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

 
 

Przedtem : Norma EN 374-1 : 2003

Ochrona przed substancjami chemicznymi

Podstawowy poziom ochrony

Rękawice odporne na przenikanie (EN 374-2 : 2003)

Specific protection
• Gloves resistant to penetration (EN 374-2: 2003)
• Permeation tests (EN 374-3: 2003): breakthrough time ≥ 30 min for at least three out of a list of twelve chemicals

Ochrona przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby)

• Rękawice odporne na przenikanie (EN 374-2 : 2003)

• AQL : poziom minimum 2 (AQ L: dopuszczalny poziom jakości)

Teraz : Norma EN ISO 374-1: 2016

Rękawice chroniące przed chemikaliami

Jest on oparty na trzech metod badawczych :

• Test przenikania zgodnie z normą EN 374-2 : 2014

• Test przenikania zgodnie z normą EN 16523-1 : 2015, która zastępuje normę EN 374-3

• Test zniszczeniowy zgodnie z normą EN 374-4 : 2013

Badanie degradacji (pogorszenie właściwości zycznych rękawicy w kontakcie z substancją chemiczną), zgodnie z normą EN 374-4 : 2013

Aby móc deklarować ochronę przed chemikaliami z listy, testy przenikania i degradacji muszą być przeprowadzone. Wynik testu degradacji musi pojawić się w ulotce informacyjnej.

Sześć nowych chemikaliów, które zostały dodane do listy związków niebezpiecznych

Norma EN ISO 374-5: 2016

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami

Rękawice muszą przejść test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374-2 : 2014. Dodano możliwość deklaracji ochrony przed wirusami jeśli rękawice zostały przebadane zgodnie z ISO 16604: 2004 (metoda B).

 

 

Dla rękawic zapewniających ochronę

przed bakteriami i grzybami.

 

 

Rękawice ochrony przed bakteriami,

grzybami i wirusami.