If you dont see properly this newsletter please click here

Rękawice ochronne MAPA Professionnel

Rękawice ochronne dla każdej pracującej dłoni

Września
Komunikacja

Rękawice do zaolejonego i/lub brudnego środowiska

Krynit 580 Grip & Proof

Ochrona przed przecięciem, Chwytność i Ochrona Skóry w środowisku zaolejonym.

Więcej informacji

Krynit 599 Grip & Proof

Przeznaczone do pracy w obecności olejów: zabezpieczenie przed przecięciem, pewny chwyt i ochrona skóry do knykci.

Więcej informacji

Krynit 600 Grip & Proof

Przeznaczone do pracy w obecności dużych ilości olejów: zabezpieczenie przed przecięciem, pewny chwyt i ochrona skóry.

Więcej informacji

Wideo na youtube

Youtube Linkedin Twitter

Mapa Professionel

Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d’Orves - 92705 Colombes Cedex - France
Phone: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29
Publication Manager : mkgpro.mapa@mapaspontex.fr

Unsubscribe