If you dont see properly this newsletter please click here

RAPORT PRZYDATNO CI NOWE RĘKAWICE MAPA PROFESSIONNEL ULTRANE 500 GRIP & PROOF I KRYTECH MAX 596

Jak zwiększyć poziom ochrony, zmniejszyć ilość wypadków przy pracy oraz obniżyć koszty operacyjne?

  • Podczas manipulowania zaolejonymi lub brudzącymi częściami, mają Państwo kontakt z płynami obróbkowymi, których składniki często mogą podrażniać skórę
  • Pomimo używania rękawic z 5 na przecięcie, 30% pracowników kaleczy się pracując. Większość rękawic oferujących najwyższe parametry ochronne jest sztywna i nie manualna

NOWA RĘKAWICA ULTRANE 500

  • 2 razy trwalsza na przetarcie  w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku
  • Chroni dłonie przed olejami – potwierdzona szczelność produktu przez 30 minut przy nacisku 50 N = 1 kg słupa oleju
  • Gwarancja najwyższej pewności chwytu przy manipulowaniu zaolejonymi elementami

> Ultrane 500 Grip & Proof

> Video dotyczące Ultrane 500 Grip & Proof

NOWA RĘKAWICA KRYTECH MAX 596

  • Poziom 5 ochrony przed przecięciem (według Standardu Europejskiego EN-PN 388 to najwyższy poziom)
  • Jest pierwszą i jedyną rękawicą na rynku oferującą najwyższy poziom ochrony przed przecięciem równy 38 N (ISO 13997), przy zachowaniu wysokiej manualności

> Krytech Max 596

> Video dotyczące Krytech Max 596

Unsubscribe | www.mapa-pro.com