Grupa Jarden

Mapa Professionnel, jedna z najważniejszych marek Grupy Jarden

Jarden: Produkty dnia codziennego. TM

  • obrót  w 2011 roku 6,68 bilionów $
  • 60 oddziałów
  • 23 000 pracowników na Świecie
  • Więcej informacji na www.jarden.com