Nasze rękawice

Powierz mapie swoje dłonie

Rodzaj ochrony rąk

We własnych ośrodkach badawczo-rozwojowychMapa Professionnel udoskonala swoje produkty i wprowadza liczneinnowacje. Nowe materiały, nowe procesy, nowe wykończenia... 

rękawice Mapa Professionnelsą odpowiedzią na wyzwania świata pracy i przemysłu jak również na rosnące potrzebyochrony i komfortu.

 

Rodzaj ochrony rąk:

 • JednorazoweRękawiczki ochronne jednorazowe, chroniące ręce i produkty podczas delikatnych prac
 • WodoodporneDo długotrwałego kontaktu ze żrącymi lub agresywnymi cieczami
 • ChemioodporneRozwiązanie na każdą ewentualność dzięki pełnej gamie klasyfikowanej według poszczególnych polimerów
 • PrecyzyjneChroniące przed obrażeniami w czasie prac o charakterze ogólnym (czynności precyzyjne / prace w trudnych warunkach)
 • Odporność na przecięcieRozwiązania dla wszelkich potencjalnie niebezpiecznych operacji związanych z cięciem materiałów (Czynności precyzyjne / Czynności ciężkie)
 • TermiczneDo stosowania w warunkach niskich temperatur i przy kontakcie z gorącymi lub zimnymi przedmiotami
 • LaboratoryjneRozwiązania zapewniające odpowiednią ochronę zarówno osób jak i produktów (w warunkach ścisłej kontroli i pomieszczeniach zamkniętych)

Wybierz odpowiednie rękawice do danej pracy:

Budownictwo i samorządy, Przemysł spożywczy ... Każdy sektor to inne wymagania i zakres ryzyka.

Mapa Professionnel wykorzystała całą swą wiedzę, aby zapewnić szeroką gamę produktów dla każdego zadania i sektora. Produkty te odpowiadają wymogom ochrony, komfortu oraz bezpieczeństwa i higieny każdego zadania. W ten sposób każdy pracownik korzysta z optymalnej ochrony na każdym stanowisku pracy.

 

Wybierz czynność, aby dobrać odpowiednią rękawice:

 • Przemysł spożywczyDla zachowania najwyższej higieny i ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie kontaktu z produktami żywnościowymi.
 • Rękawice budowlaneOdpowiednia ochrona podczas wszelkich prac budowlanych (dla murarzy, malarzy, stolarzy, hydraulików, posadzkarzy, ślusarzy itd.)
 • Rękawice dla służb miejskichNajskuteczniejsza ochrona podczas różnych prac (sprzątanie, zbiorowe żywienie, obsługa techniczna, konserwacja dróg i autostrad,...)
 • Produkcja samochodowaZnajdź odpowiednie rękawice Mapa, zapewniające optymalną ochronę przez zagrożeniami łańcucha produkcji samochodowej