Alto 260

Dobry kompromis pomiędzy manualnością i ochroną chemiczną przy długotrwałym użytkowaniu rękawicy

 • Dobra ochrona przeciwko licznym substancjom chemicznym
 • Komfort i absorpcja potu, dzięki flokowaniu bawełną
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów, dzięki wytłoczonej strukturze

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Serwisowanie w mokrym środowisku
 • Przemysł lotniczy
  • Praca z kompozytami (żywicami)
 • Przemysl chemiczny
  • Praca przy użyciu żywic
  • Produkcja żywic i klejów
  • Podstawowe czynności manipulacyjne

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2120X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  AKLMPT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Naturalny lateks
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Powloka przeciwposlizgowa, chlorowane
Długość (cm) 32
Grubość (mm) 0.8
Wielkość 7 8 9 10 11
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
50 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i trwałości rękawic: Zaleca się sprawdzenie czy rękawice są odpowiednie do wykonywania zamierzonej czynności.
Warunki na stanowisku pracy mogą różnić się od tych, w jakich rękawice były testowane w laboratorium. Nie zaleca się aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejszych rękawic.
Włożyć rękawice na suche i czyste ręce. Nie używać rękawic w kontakcie z chemikaliamii przez dłuższy czas niż zmierzony czas przenikalności. Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapachemicals.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr).
Używać wymiennie dwóch par rękawic w przypadku długiego kontaktu z rozpuszczalnikiem.
Wywiń brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostawaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię. Sprawdź, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio: przy użyciu z rozpuszczalnikiem: przetrzeć suchą szmatką przy użyciu z kwasami lub zasadami:dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką. Ostrzeżenie: niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami, może zmienić stopień wytrzymałości rękawic

Sposób suszenia

Upewnić się, że wnętrze rękawic jest suche przed ponownym ich założeniem.

Przepisy

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Produkt nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego n 1907/2006(REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
aceton 99% 67-64-1 18 1 EN 374-3:2003 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 16 1 EN 16523-1:2015 NT
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 100 3 EN 16523-1:2015 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 408 5 EN 16523-1:2015 4
++
metanol 99% 67-56-1 108 3 EN 374-3:2003 3
++
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 68 3 EN 16523-1:2015 NT
NA
styren 99% 100-42-5 13 1 EN 374-3:2003 NT
NA
toluen 99% 108-88-3 8 0 EN 16523-1:2015 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.