Alto 285

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

 • Wydłużona trwałość i dobra ochrona przed uderzeniem dzięki grubości materiału
 • Ochrona przedramienia. Długość: 60cm
 • Poprzednia nazwa: Trident 285

Specyficzne cechy

Wzmocniona chwytność dla lepszej manipulacji

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Serwisowanie w mokrym środowisku
 • Przemysł mechaniczny
  • Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2131X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ABKMPT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Naturalny lateks
Kolor Zólty
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Wzmocniony chwyt
Długość (cm) 60
Grubość (mm) 1.00
Wielkość 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
30 par/karton
Ochrona chemiczna - Alto 285 - situation
Ochrona chemiczna - Alto 285 - situation
Ochrona chemiczna - Alto 285 - situation
Ochrona chemiczna - Alto 285 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obslugi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
aceton 99% 67-64-1 103 3 EN 16523-1:2015 2
+
dimetyloformamid 99% 68-12-2 147 4 EN 374-3:2003 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 160 4 EN 374-3:2003 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 25 1 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 138 4 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
metanol 99% 67-56-1 331 5 EN 16523-1:2015 4
++
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 210 4 EN 374-3:2003 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.