Chemiczne
Ochrona chemiczna - Butoflex 650 - packshot
Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami
  • Wyjątkowy komfort, pierwsze na rynku rękawice butylowe z wkładem tekstylnym
  • Największa odporność chemiczna przed: żrącymi kwasami, ketonami, esterami i aminopochodnymi
  • Cat. 3
  • Zagrożenia mechaniczne EN 388
    1121X
  • Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
    ABCILMNOS
  • Mikroorganizmy EN 374