Butoflex 651

Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami

 • Najlepsza specyficzna odporność chemiczna na bardzo agresywne kwasy, ketony, estery i pochodne aminów
 • Niedościgniona elastyczność i manualność
 • Zgodne z wymaganiami normy EN 16350, normą dla rękawic ochronnych -Właściwości elektrostatyczne: <1,0 10E5

Specyficzne cechy

Jedyne na rynku rękawice butylowe z chropowatą powierzchnią roboczą dla lepszej chwytności.
Umożliwiają bezpieczne manipulowanie śliskimi elementami.

Zastosowania

 • Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
  • Manipulowanie w laboratorium
 • Przemysł mechaniczny
  • Obróbka i odtłuszczanie matali
 • Przemysl chemiczny
  • Pobieranie próbek chemikaliów
  • Manipulowanie i przeładowywanie chemikaliów
  • Tworzenie farb, lakierów, żywic i tłuszów

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  0010X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ABCILMNOS
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Butyl
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Gladka
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 35
Grubość (mm) 0.5
Wielkość 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
6 par/karton
Ochrona chemiczna - Butoflex 651 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na tiuramy i tiazole używały te rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używać rękawic w kontakcie z chemikaliami przez dłuższy czas niż zmierzony czas przenikania. Odnieść się do załączonej tabeli odporności chemicznej lub skontaktować się z Serwisem Technicznym Obsługi Klienta - MAPA PROFESSIONNEL ( stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr), aby poznać czas przenikania danych rękawic. Używać na przemian 2 pary rękawic w przypadku długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikiem.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci, wysokich temperatur, w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
aceton 99% 67-64-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
acetonitryl 99% 75-05-8 480 6 EN 374-3:2003 4
++
amoniak 99% 7664-41-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
chlor 100% 7782-50-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
chlorowodór 99% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 45 2 EN 374-3:2003 2
=
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 12 1 EN 374-3:2003 2
=
dietyloamina 98% 109-89-7 11 1 EN 374-3:2003 2
=
dimetyloformamid 99% 68-12-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 1 0 EN 374-3:2003 4
=
etanol 95% 64-17-5 480 6 EN 374-3:2003 4
++
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 480 6 EN 374-3:2003 4
++
ksylen 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas akrylowy 95% 79-10-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas akrylowy 99% 79-10-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metakrylan etylu 99% 97-63-2 81 3 ASTM F739 NT
NA
metakrylan izobutylu 97% 97-86-9 105 3 ASTM F739 NT
NA
metakrylan metylu 99% 80-62-6 89 3 EN 374-3:2003 NT
NA
metakrylan n-butylu 99% 97-88-1 90 3 ASTM F739 NT
NA
metanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 15 1 EN 374-3:2003 1
-
N-N dimetyloacetamid 30% 127-19-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
octan etylu 99% 141-78-6 158 4 EN 16523-1:2015 4
++
octan metylu 99% 79-20-9 273 4 ASTM F739 NT
NA
octan winylu 99% 108-05-4 212 4 ASTM F739 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
styren 99% 100-42-5 19 1 EN 374-3:2003 2
=
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 13 1 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 8 0 EN 374-3:2003 1
-
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.