FluoTech 468

Wyczucie dotykowe z wskaźnikiem zużycia rękawicy

 • Doskonała elastyczność i optymalna grubości dzięki wielowarstwowej technologii Mapa Professionnel: dobra manualność i komfort
 • Nitrylowa warstwa wewnętrzna: doskonała odporność mechaniczna i dłuższa trwałość
 • Zielona warstwa wewnętrzna: wskaźnik-zużycia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
  • Drukowanie
  • Rafinowanie petrochemiczne
 • Przemysł mechaniczny
  • Odtłuszczanie i trawienie metali
 • Przemysl chemiczny
  • Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
  • Produkcja żywic i klejów
  • Produkcja farb i lakierów
  • Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
  • Galwanoplastyka

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  3102X
 • Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ADEFGJLMNO
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Fluoroelastomer
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 30
Grubość (mm) 0.5
Wielkość 8 9 10
Opakowanie 1 para/karton
Ochrona chemiczna - FluoTech 468 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obslugi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenolu, ethoxylated zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.