Telsol 361

Trwała-ochrona mechaniczna przed niewielkimi zagrożeniami chemicznymi

 • Lepsza trwałość: dobra odporność na przetarcia
 • Wytłaczana struktura zapewniająca doskonałą chwytność

Zastosowania

 • Przemysł petrochemiczny
  • Serwisowanie i manipulowanie
 • Inne przemysły
  • Czyszczenie i podstawowe czynności serwisowe w mokrym środowisku
 • Przemysl chemiczny
  • Manipulowanie puszkami z chemikaliami

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4141X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KMO
Materiał PCV
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Chropowate
Długość (cm) 35
Grubość (mm) 1.30
Wielkość 9 10
Opakowanie 5 par
50 par/pudelko
Ochrona chemiczna - Telsol 361 - situation
Ochrona chemiczna - Telsol 361 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niz wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżona odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzćc suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokłdnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% ftalanu dietyloheksylu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
etanol 95% 64-17-5 98 3 EN 374-3:2003 NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 8 0 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 85 3 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 147 4 EN 374-3:2003 NT
NA
metanol 99% 67-56-1 29 1 EN 374-3:2003 NT
NA
n-heptan 99% 142-82-5 37 2 EN 374-3:2003 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 36 2 EN 16523-1:2015 4
+
toluen 99% 108-88-3 15 1 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.