UltraNeo 339

Komfort i wysoki stopień chemicznej ochrony

 • Doskonała odporność chemiczna na kwasy i zasady (skoncentrowany kwas fluorowodorowy), oleje i smary dzięki wielowarstwowej budowie w 100% z neoprenu
 • Chropowata wytłaczana powierzchnia dla lepszej chwytności mokrych i śliskich przedmiotów
 • Doskonała odporność mechaniczna i dłuższa trwałość dzięki powłoce tekstylnej i grubości rękawicy
 • Izolacja termiczna wkładu z bawelnianego-trykotu do manipulowania goracymi płynami
 • Poprzednia nazwa: ChemZoil 339

Specyficzne cechy

Stworzone w oparciu o wyłączny kształt anatomiczny, rękawice ChemZoil zapewniają wyjątkowe uczucie wygody i komfortu nawet podczas ługotrwałego noszenia. Zgięte palce rękawic umożliwiają manipulowanie i swobodę ruchów niespotykane dla rękawic o wysokim stopniu ochrony chemicznej.

Zastosowania

 • Przemysł mechaniczny
  • Powierzchniowa obróbka metali (kwasy)
 • Przemysl chemiczny
  • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
  • Praca przy użyciu żywic
  • Pobieranie próbek goracych, petrochemicznych produktów
  • Manipulowanie środkami alkilujacymi
  • Manipulowanie i przenoszenie puszek z chemikaliami

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  3121X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ABCJLMNS
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Neopren
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Chropowate
Długość (cm) 35.5
Grubość (mm) 1.35
Wielkość 9 10
Opakowanie 1 para/worek
6 par/karton
Ochrona chemiczna - UltraNeo 339 - situation
Ochrona chemiczna - UltraNeo 339 - situation
Ochrona chemiczna - UltraNeo 339 - situation
Ochrona chemiczna - UltraNeo 339 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić sie od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany używały te rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obslugi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 54 2 ASTM F739 2
=
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-tetrachloroetan 98% 79-34-5 68 3 ASTM F739 1
-
1,2-dichlorobenzen 99% 95-50-1 60 3 ASTM F739 1
-
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 30 1 ASTM F739 1
-
1,2,4-trichlorobenzen 99% 120-82-1 131 4 ASTM F739 1
-
1,3 - Dichlorobenzen 98% 541-73-1 31 2 ASTM F739 1
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-chlorotoluen (o-chlorotoluen) 99% 95-49-8 40 2 ASTM F739 1
-
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 463 5 ASTM F739 4
++
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-trifluoroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-chlorotoluen (p-chlorotoluen) 98% 106-43-4 31 2 ASTM F739 1
-
aceton 99% 67-64-1 32 2 EN 374-3:2003 4
+
acetonitryl 99% 75-05-8 100 3 EN 374-3:2003 4
++
akrylonitryl 99% 107-13-1 80 3 ASTM F739 4
++
aldehyd octowy 99% 75-07-0 36 2 ASTM F739 4
+
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
benzen 99% 71-43-2 16 1 ASTM F739 1
-
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 47 2 ASTM F739 2
=
benzyna ciężka mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 4
++
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 110 3 ASTM F739 4
++
chlorek winylu 99% 75-01-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
chlorobenzen 99% 108-90-7 17 1 ASTM F739 2
=
chloroform 99% 67-66-3 9 0 ASTM F739 1
-
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksane 99% 110-82-7 204 4 ASTM F739 4
++
destylaty naftowe obrabiane wodorem, lekkie mixture 64742-47-8 480 6 ASTM F739 4
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 7 0 ASTM F739 1
-
dietanoloamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 92 3 ASTM F739 3
++
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 5 0 ASTM F739 1
-
etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 16 1 ASTM F739 2
=
fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
furfural 99% 98-01-1 208 4 ASTM F739 4
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-amylowy 98% 110-43-0 45 2 ASTM F739 2
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 16 1 EN 16523-1:2015 2
=
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 50 2 ASTM F739 2
=
ksylen 99% 1330-20-7 34 2 ASTM F739 1
-
kumen 98% 98-82-8 49 2 ASTM F739 2
=
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 442 5 ASTM F739 4
++
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 223 4 EN 374-3:2003 3
++
m-krezol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
metanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 3
++
n-heksan 95% 110-54-3 165 4 ASTM F739 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 132 4 EN 16523-1:2015 4
++
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 109 3 ASTM F739 2
+
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 134 4 ASTM F739 3
++
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
nafta mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 120 4 ASTM F739 3
++
octan butylu 99% 123-86-4 56 2 EN 374-3:2003 2
=
octan etylu 99% 141-78-6 22 1 EN 16523-1:2015 3
=
oleum (bez SO3) 67% 8014-95-7 332 5 ASTM F739 3
++
p-dioksan (1,4-dioksan) 99% 123-91-1 65 3 ASTM F739 2
+
pirydyna 99% 110-86-1 55 2 ASTM F739 2
=
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 55 2 ASTM F739 1
-
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 23 1 ASTM F739 2
=
toluen 99% 108-88-3 12 1 EN 16523-1:2015 1
-
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.