UltraNeo 341

Komfort i standardowa ochrona chemiczna.

 • Odpowiednie do długo-trwałego użytku, dodatkowy komfort dzięki tekstylnej wkładce.
 • Dluższa trwałość przy ciężkich-pracach: dobra odporność mechaniczna.
 • Ochrona przedramienia.
 • Poprzednia nazwa: Neotex 341

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Produkcja akumulatorów, pomp i sprężarek
 • Przemysl chemiczny
  • Obróbka chemiczna metali
  • Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów
 • Inne przemysły
  • Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe
  • Obróbka drewna

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2121X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ACLMNS
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Neopren i naturalny lateks
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 38
Grubość (mm) 1.45
Wielkość 8 9 10 11
Opakowanie 1 para/worek
5 par/pudelko
50 par/karton
Ochrona chemiczna - UltraNeo 341 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, tiuramy, tiazole, tiokarbamidy i dwutiokarbaminiany używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu sie niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć suchą szmatką zwilżoną odpowiednim
  rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć
  suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się ,że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
acetonitryl 99% 75-05-8 82 3 EN 16523-1:2015 3
++
cykloheksane 99% 110-82-7 66 3 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 2
+
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 162 4 EN 16523-1:2015 3
++
metanol 99% 67-56-1 421 5 EN 16523-1:2015 3
++
n-heptan 99% 142-82-5 54 2 EN 374-3:2003 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.