UltraNeo 382

Maksymalny komfort oraz standardowa ochrona chemiczna.

 • Wyjątkowa elastyczność dzięki zastosowaniu unikalnego procesu wielo-warstwowego Mapa Professionnel.
 • Wytłaczana struktura zapewniająca lepszą chwytność mokrych przedmiotów.
 • Dodatkowy komfort i izolacja termiczna dzięki bawełnianej-trykotowej wkładce.
 • Poprzednia nazwa: StanZoil NK-22 382

Specyficzne cechy

Dwie rękawice w jednej dla lepszej wytrzymałości: unikalny proces
nakładający 2 materiały, zapewniający optymalną odporność chemiczną i tworzący niezrównaną elastyczność rękawicy.

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Montaż układów silnikowych
  • Obróbka nawierzchniowa
 • Przemysl chemiczny
  • Mieszanie produktów chemicznych
  • Manipulowanie puszkami z chemikaliami
  • Manipulowanie zaworami
 • Inne przemysły
  • Testy laboratoryjne
  • Serwisowanie maszyn

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2121X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ALMNST
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Neopren
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 35.5
Grubość (mm) 0.90
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 12 par/worek
72 par/karton
Ochrona chemiczna - UltraNeo 382 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rekawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej 5° C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć suchą szmatką zwilżoną odpowiednim
  rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć
  suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnic sie, ze wewnetrzna strona rekawic jest sucha przed ponownym wlozeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 23 1 ASTM F739 3
=
1,1,2,2-tetrachloroetan 98% 79-34-5 20 1 ASTM F739 1
-
1,2-dichlorobenzen 99% 95-50-1 16 1 ASTM F739 1
-
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 7 0 ASTM F739 1
-
1,2,4-trichlorobenzen 99% 120-82-1 37 2 ASTM F739 1
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 295 5 ASTM F739 4
++
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 265 5 ASTM F739 4
++
2-metylopentametylenodiamina 99% 15520-10-2 100 3 ASTM F739 3
++
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-trifluoroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
aceton 99% 67-64-1 7 0 EN 374-3:2003 3
=
acetonitryl 99% 75-05-8 23 1 EN 16523-1:2015 4
+
akrylonitryl 99% 107-13-1 16 1 ASTM F739 4
+
aldehyd octowy 99% 75-07-0 8 0 ASTM F739 4
=
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
anilina 99% 62-53-3 102 3 ASTM F739 3
++
benzen 99% 71-43-2 5 0 ASTM F739 1
-
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 10 1 ASTM F739 1
-
benzyna ciężka mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 4
++
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 25 1 ASTM F739 4
+
cykloheksane 99% 110-82-7 50 2 ASTM F739 3
+
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 2 0 ASTM F739 3
=
dietanoloamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 26 1 ASTM F739 3
=
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 2 0 ASTM F739 4
=
etanol 95% 64-17-5 363 5 ASTM F739 4
++
fenol 85% 108-95-2 305 5 ASTM F739 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 3
++
furfural 99% 98-01-1 51 2 ASTM F739 3
+
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
keton metylowo-amylowy 98% 110-43-0 15 1 ASTM F739 3
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 8 0 ASTM F739 2
-
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 23 1 ASTM F739 3
=
ksylen 99% 1330-20-7 8 0 ASTM F739 1
-
kumen 98% 98-82-8 15 1 ASTM F739 3
=
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 268 5 ASTM F739 4
++
kwas mrówkowy 47% 10035-10-6 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 136 4 EN 16523-1:2015 3
++
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 128 4 EN 16523-1:2015 4
++
m-krezol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 133 4 EN 374-3:2003 3
++
n-heksan 95% 110-54-3 34 2 ASTM F739 4
+
n-heptan 99% 142-82-5 28 1 EN 374-3:2003 4
+
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 38 2 ASTM F739 1
-
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 27 1 ASTM F739 2
=
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
nafta mixture 8008-20-6 463 5 ASTM F739 4
++
nitrobenzen 99% 98-95-3 26 1 ASTM F739 2
=
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 42 2 ASTM F739 3
+
octan butylu 99% 123-86-4 12 1 ASTM F739 1
-
octan etylu 99% 141-78-6 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
pentan 99% 109-66-0 31 2 ASTM F739 3
+
pirydyna 99% 110-86-1 9 0 ASTM F739 1
-
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 148 4 ASTM F739 4
++
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 346 5 ASTM F739 4
++
terpentyna mixture 8006-64-2 137 4 ASTM F739 3
++
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 12 1 ASTM F739 1
-
toluen 99% 108-88-3 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
trietyloamina 99% 121-44-8 22 1 ASTM F739 3
=
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.