UltraNeo 401

Wrażliwość dotyku przy niewielkiej ochronie chemicznej

 • Dodatkowy komfort dzięki bawełnianej flokowanej-wkładce
 • Doskonała chwytność dzięki redukcji grubości rękawicy.
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Malowanie natryskowe
  • Produkcja akumulatorów
 • Inne przemysły
  • Przegotowywanie klejów przemysłowych
  • Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2110X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ALMNST
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Neopren i naturalny lateks
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 31
Grubość (mm) 0.55
Wielkość 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/pudelko
100 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niz wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżona odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzćc suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokłdnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
acetonitryl 99% 75-05-8 18 1 EN 374-3:2003 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
glutaraldehyd 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 198 4 EN 16523-1:2015 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 122 4 EN 16523-1:2015 4
++
metanol 99% 67-56-1 115 3 EN 374-3:2003 3
++
n-heptan 99% 142-82-5 16 1 EN 374-3:2003 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 NT NT 2
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.