UltraNeo 420

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

 • Swoboda ruchów dzięki elastyczności neoprenu i komfort bawełnianej flokowanej-wkładki
 • Dobra chwytność dzięki wytłoczonej strukturze
 • Poprzednia nazwa: Technic 420

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Produkcja akumulatorów i baterii
 • Przemysl chemiczny
  • Manipulowanie, ładowanie i rozładowywanie chemikaliów
 • Inne przemysły
  • Rozrzucanie nawozu
  • Przegotowywanie klejów przemysłowych
  • Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2121X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ALMNST
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Neopren i naturalny lateks
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 31
Grubość (mm) 0.75
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/pudelko
100 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niz wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżona odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzćc suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokłdnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1-oktanol 99% 111-87-5 217 4 ASTM F739 4
++
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 18 1 EN 374-3:2003 1
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 100 3 EN 374-3:2003 3
++
2-nitropropan 99% 79-46-9 26 1 EN 374-3:2003 3
=
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 286 5 EN 374-3:2003 4
++
aceton 99% 67-64-1 15 1 EN 374-3:2003 4
+
acetonitryl 99% 75-05-8 11 1 EN 374-3:2003 4
+
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 113 3 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksane 99% 110-82-7 38 2 EN 374-3:2003 3
+
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 3 0 EN 374-3:2003 1
-
dietyloamina 98% 109-89-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
dimetyloformamid 99% 68-12-2 42 2 EN 374-3:2003 4
+
etanol 95% 64-17-5 130 4 EN 374-3:2003 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
glikol etylenowy 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 9 0 EN 374-3:2003 2
-
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 20 1 EN 374-3:2003 2
=
ksylen 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas azotowy 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 391 5 EN 16523-1:2015 4
++
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 225 4 EN 374-3:2003 4
++
metakrylan metylu 95% 80-62-6 9 0 EN 374-3:2003 2
-
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 226 4 EN 16523-1:2015 4
++
n-heksan 95% 110-54-3 30 1 ASTM F739 4
+
n-heptan 99% 142-82-5 33 2 EN 374-3:2003 NT
NA
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 53 2 EN 374-3:2003 3
+
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 32 2 ASTM F739 3
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
nitrobenzen 99% 98-95-3 41 2 ASTM F739 2
=
octan butylu 99% 123-86-4 22 1 EN 374-3:2003 1
-
octan etylu 99% 141-78-6 12 1 EN 374-3:2003 3
=
octan winylu 99% 108-05-4 7 0 EN 374-3:2003 2
-
styren 99% 100-42-5 12 1 EN 374-3:2003 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 360 5 EN 374-3:2003 4
++
t-eter metylowy butylu 98% 1634-04-4 18 1 EN 374-3:2003 2
=
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 11 1 EN 374-3:2003 1
-
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
trichloroetylen 99% 79-01-6 6 0 EN 374-3:2003 1
-
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.