Ultranitril 487

Precyzja w koncówkach palców oraz niewielka ochrona chemiczna

 • Swoboda ruchów i doskonałe wyczucie dotyku dzięki zmniejszonej grubości rękawic
 • Chlorowane wykończenie dla lepszej ochrony manipulowanych produktów

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Malowanie natryskowe
 • Przemysł mechaniczny
  • Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
  • Montaż elementów precyzyjnych
  • Montaż drobnych zaolejonych części

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2101X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JOT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 32
Grubość (mm) 0.28
Wielkość 7 8 9 10
Opakowanie 10 par/worek
100 par/karton
Ochrona chemiczna - Ultranitril 487 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 10 0 EN 374-3:2003 1
-
cykloheksane 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
etanol 95% 64-17-5 63 3 EN 374-3:2003 4
++
ksylen 99% 1330-20-7 8 0 EN 374-3:2003 1
-
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 54 2 EN 374-3:2003 NT
NA
metanol 99% 67-56-1 34 2 EN 374-3:2003 1
-
n-heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
octan butylu 99% 123-86-4 8 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 3 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 49% keton metylowo-izobutylowy 34,5% keton metylowo-etylowy 16,5% mixture NA 3 0 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.