Ultranitril 491

Dobra odporność mechaniczna i długo-trwała ochrona chemiczna

 • Manualnść i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi i jakości flokowanej-wkładki
 • Lepsza trwałość: doskonała odporność mechaniczna (przetarcie, przebicie)

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Obróbka/odtłuszczanie metali za pomocą rozpuszczalników
  • Obrabianie części przy użyciu oleju tnącego
 • Inne przemysły
  • Serwisowanie
  • Obróbka drewna i prace wykończeniowe
  • Stosowanie pestycydów
  • Czyszczenie wałów pras drukarskich
 • Przemysl chemiczny
  • Produkcja i stosowanie farby i lakierów

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  3101X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  AJKOPT
 • Mikroorganizmy EN 374
  VIRUS
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 37
Grubość (mm) 0.38
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 10 para/worek
50 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 45 2 EN 374-3:2003 1
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 236 4 EN 374-3:2003 3
++
2-nitropropan 99% 79-46-9 NT NT 1
NA
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 360 5 EN 374-3:2003 3
++
aceton 99% 67-64-1 3 0 EN 374-3:2003 1
-
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 98 3 EN 374-3:2003 4
++
Bromine 100% 7726-95-6 18 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Bromobenzene 99% 108-86-1 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-82-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksane 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksanon 99% 108-94-1 29 1 EN 374-3:2003 1
-
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 1 0 EN 374-3:2003 1
-
dietyloamina 98% 109-89-7 17 1 EN 374-3:2003 1
-
dimetyloformamid 99% 68-12-2 NT NT 1
NA
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 3 0 EN 16523-1:2015 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 130 4 EN 374-3:2003 3
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
izomery pentanu mixture NA 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 5 0 EN 374-3:2003 1
-
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 15 1 EN 374-3:2003 1
-
ksylen 99% 1330-20-7 33 1 EN 374-3:2003 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 47 2 EN 374-3:2003 1
-
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 80 3 EN 374-3:2003 1
-
metakrylan metylu 95% 80-62-6 11 1 EN 374-3:2003 1
-
metanol 99% 67-56-1 47 2 EN 16523-1:2015 1
-
n-heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 35 2 EN 374-3:2003 1
-
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 10 0 EN 374-3:2003 1
-
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
octan butylu 99% 123-86-4 25 1 EN 374-3:2003 1
-
octan winylu 99% 108-05-4 9 0 EN 374-3:2003 1
-
paliwo olejowe mixture 68476-34-6 480 6 EN 374-3:2003 4
++
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 132 4 EN 16523-1:2015 NT
NA
styren 99% 100-42-5 9 0 EN 374-3:2003 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 47 2 EN 374-3:2003 1
-
t-eter metylowy butylu 98% 1634-04-4 240 4 EN 374-3:2003 3
++
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 103 3 EN 374-3:2003 3
++
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 4 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 16 1 EN 374-3:2003 1
-
trichloroetylen 99% 79-01-6 4 0 EN 374-3:2003 1
-
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.