Ultranitril 495

Rozwiązanie do bezpiecznego manipulowania tlustymi produktami

 • Bardzo dobra odporność na tluszcze zwierzęce i oleje roślinne
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze
 • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
 • Do noszenia samodzielnego lub jako rękawice zewnętrzne.
 • Rekomendowane dla osób uczulonych na proteiny naturalnej gumy

Zastosowania

 • Przemysł spożywczy
  • Cięcie mięsa i ryb
  • Manipulowanie produktami żywnościowymi
  • Przygotowywanie filetów z ryb

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  3101X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  AIKOPT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Nitryl
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 32
Grubość (mm) 0.38
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton
Ochrona chemiczna - Ultranitril 495 - situation
Ochrona chemiczna - Ultranitril 495 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Rozpakować i założyć rękawice zgodnie z procedurą obowiazujacą w danym miejscu pracy.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce. Umieścić palce w rękawicy. Delikatnie wciągnąć rękawice na jedną rękę, nastepnie na drugą rękę i dopiero wówczas dopasować je ostatecznie.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Nie dotykać zewnętrznej strony rękawic podczas ściągania ich.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 51 2 EN 16523-1:2015 NT
NA
metanol 99% 67-56-1 NT NT 1
NA
n-heptan 99% 142-82-5 NT NT 4
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 NT NT 4
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 NT NT 4
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.