Solo 967

Doskonala odpornosc mechaniczna, idealna do srodowiska oleistego

 • Doskonała zreczność dzięki elastyczności i zmniejszeniu grubości rękawic.
 • Nosić samodzielnie lub jako rękawice zewnetrzną.
 • Opakowanie z tworzywa sztucznego w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia.

Zastosowania

 • Przemysł spożywczy
  • Usuwanie kości z drobiu
  • Zbiórka owoców
  • Manipulowanie tłustymi produktami żywnościowymi
  • Przygotowanie i pakowanie
 • Przemysł mechaniczny
  • Montaż drobnych zaolejonych części
 • Laboratorium
  • Produkcja leków
  • Preparaty farmakologiczne
  • Badania, analizy, manipulowanie częściami precyzyjnymi

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Type C
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Nitryl
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Gladka z chropowatymi koncówkami palców
Długość (cm) 24.5
Grubość (mm) 0.08
Wielkość 6 7 8 9
Opakowanie 100 rekawice/worek
1000 rekawice/karton
Do użytku jednorazowego - Solo 967 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Umieścić rękaw ubrania wewnątrz mankietu, aby uniknąć penetracji płynu.
 • Rękawice przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
 • Nie dotykać zewnętrznej strony rękawic podczas ściągania . Odwinąć mankiet i ściągnąć lewą stroną na wierzch.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zródeł wysokich temperatur.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.