Solo 977

Najlepsza ochrona chemiczna wśród rękawic jednorazowych: kompromis pomiędzy ochroną a zręcznością

 • Odpowiednie do szerokiej gamy substancji chemicznych (patrz: tabela odporności chemicznej)
 • Dobry kompromis pomiędzy grubością, giętkością i odpornością
 • Chlorowanie zapewnia lepsze dopasowanie
 • Granulowana powierzchnia na opuszkach zapewnia dobrą chwytność
 • Poprzednia nazwa: Solo Green 977

Zastosowania

 • Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
  • Manipulowanie w laboratorium
 • Przemysl chemiczny
  • Pobieranie próbek chemikaliów
 • Laboratorium
  • Preparaty farmakologiczne

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JKT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Gladka z chropowatymi koncówkami palców
Długość (cm) 24
Grubość (mm) 0.11
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 100 rekawice/pudelko
1000 rekawice/karton
Do użytku jednorazowego - Solo 977 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice nadają się do planowanego zastosowania, ponieważ warunki testów typu WE mogą się różnić od warunków w miejscu pracy.
Używanie tych rękawic nie jest zalecane dla osób uczulonych na ditiokarbaminiany.
Rękawice należy zakładać na suche i czyste dłonie.

Warunki przechowywania

Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła.

Sposób prania

Rękawice są przeznaczone do użytku jednorazowego.

Przepisy

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W przypadku tego produktu, zawartość substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) lub jakiejkolwiek substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (REACH), nie przekracza 0,1%

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 48 2 EN 374-3:2003 3
+
cykloheksane 99% 110-82-7 86 3 EN 374-3:2003 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 3
NA
Isooctane 99% 540-84-1 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 54 2 EN 374-3:2003 4
+
kwas octowy 99% 64-19-7 2 0 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
n-butanol 99% 71-36-3 50 2 EN 374-3:2003 NT
NA
n-heptan 99% 142-82-5 68 3 EN 374-3:2003 2
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 16 1 EN 374-3:2003 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 15 1 EN 374-3:2003 4
+
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.