Solo 997

Dobra ochrona przy pracy z drobnymi elementami w przemyśle mechanicznym

 • Doskonała chwytność dzięki elastyczności i zredukowanej grubość rękawicy
 • Nosić samodzielnie lub w połączeniu z innymi rękawicami
 • Zalecane do środowisk zaolejonych i brudnych
 • Poprzednia nazwa: Solo Blue 997

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Montaż drobnych części pokrytych smarem
 • Przemysł lotniczy
  • Praca z kompozytami (żywicami)
 • Laboratorium
  • Produkcja leków
  • Preparaty farmakologiczne
  • Badania, analizy, manipulowanie częściami precyzyjnymi

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JKT
 • Mikroorganizmy EN 374
  VIRUS
Materiał Nitryl
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Gladka z chropowatymi koncówkami palców
Długość (cm) 24
Grubość (mm) 0.1
Wielkość 6 7 8 9
Opakowanie 100 rekawice/pudelko
1000 rekawice/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Umieścić rękaw ubrania wewnątrz mankietu, aby uniknąć penetracji płynu.
 • Rękawice przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
 • Nie dotykać zewnętrznej strony rękawic podczas ściągania . Odwinąć mankiet i ściągnąć lewą stroną na wierzch.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zródeł wysokich temperatur.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 30 1 ASTM F739 3
=
aceton 99% 67-64-1 1 0 ASTM F739 1
-
acetonitryl 99% 75-05-8 1 0 ASTM F739 NT
NA
alkohol amylowy 99% 71-41-0 69 3 ASTM F739 NT
NA
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 4 0 ASTM F739 NT
NA
benzyna ciężka mixture 68551-17-7 107 3 ASTM F739 4
++
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 27 1 ASTM F739 NT
NA
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 NT 0 ASTM F739 1
-
dietyloamina 98% 109-89-7 1 0 ASTM F739 NT
NA
etanol 70% 64-17-5 22 1 EN 374-3:2003 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 4 0 EN 374-3:2003 NT
NA
fenol 50% 108-95-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
fenol 85% 108-95-2 NT NT 1
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
ksylen 99% 1330-20-7 2 0 ASTM F739 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 27 1 ASTM F739 1
-
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 53 2 EN 374-3:2003 4
+
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 60 2 ASTM F739 4
+
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 NT NT 4
NA
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 10 0 ASTM F739 4
=
kwas mrówkowy 96% 64-18-6 3 0 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 34 2 ASTM F739 2
=
kwas octowy 99% 64-19-7 4 0 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
metanol 99% 67-56-1 4 0 ASTM F739 3
=
n-butanol 99% 71-36-3 41 2 ASTM F739 NT
NA
n-heptan 99% 142-82-5 62 3 EN 16523-1:2015 2
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 2
+
p-dioksan (1,4-dioksan) 99% 123-91-1 2 0 ASTM F739 NT
NA
podchloryn sodu 5% 10022-70-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 13 1 ASTM F739 4
+
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 21 1 ASTM F739 NT
NA
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 3 0 ASTM F739 NT
NA
toluen 99% 108-88-3 1 0 ASTM F739 1
-
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 2
+
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.