Laboratoryjne

Rękawice specjalistyczne i ich przeznaczenia

We własnych ośrodkach badawczo-rozwojowych Mapa Professionnel udoskonala swoje produkty i wprowadza liczne innowacje. Nowe materiały, nowe procesy, nowe wykończenia pozwalają na rozwijanie wszelkiego rodzaju rękawic. Staramy się aby nasze profesjonalne rękawice spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. 

Rękawice Mapa Professionnel są odpowiedzią na wyzwania świata pracy i przemysłu jak również na rosnące potrzeby ochrony i komfortu.

Budownictwo przemysł spożywczy i samorządy. Każdy sektor to inne wymagania i zakres ryzyka.

Mapa Professionnel wykorzystała całą swą wiedzę, aby zapewnić szeroką gamę produktów dla każdego zadania i sektora. Rękawice specjalistyczne odpowiadają wymogom ochrony, komfortu oraz bezpieczeństwa i higieny każdego pracownika. W ten sposób każdy korzysta z optymalnej ochrony na danym stanowisku pracy.

Wybór rękawic ochronnych do środowisk krytycznych

Ochrona produktu / Ochrona produktu i użytkownika
Zagrożenia chemiczne / Zagrożenia mechaniczne i promieniowanie alfa

Gwarancja jakości na każdym etapie produkcji:

Mapa AdvanTech korzysta z własnej poprodukcyjnej procedury czyszczenia oraz z własnych pomieszczeń sterylnych w celu utrzymania jakości produktu i pakowania, odpowiadającej wymaganym normomczystości.

Wszystkie zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001. Stopień czystości rękawic jest regularnie testowany, aby sprawdzić, czy jakość produkcji tych rękawic przeznaczonych do pracy w środowisku krytycznym odpowiada wyznaczonym normom.

Każda rękawica Mapa AdvanTech służąca do ochrony chemicznej jest sprawdzana według odpowiednich metod, aby wykryć ewentualne wady szczelności i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Jedną z metod jest badanie rękawicy poprzez pompowanie jej powietrzem pod kontrolą specjalnych lamp.

Testy odporności chemicznej są zgodne z normami ASTM i EN 374-3, dostarczając użytkownikowi niezbędnych informacji do doboru rękawic w zależności od danego zastosowania.

FAQ