AdvanTech 514

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

 • Doskonała odporność i dobra ochrona chemiczna przed licznymi substancjami chemicznymi: wyłączna formuła Trionic z mieszanki naturalnego lateksu, neoprenu i nitrylu
 • Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartości cząstek, nie-lotnych osadów, ciał obcych "="> kompatybilność klasa ISO 4
 • Szeroki zakres zastosowań: szeroki mankiet umożliwiajacy założenie podwójnych-rękawic, przełużona długosc do ochrony ramienia i pomarańczowy kolor (518) do oznakowania kolorami-
 • Poprzednia nazwa : Trionic Plus 514

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  1110X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KST
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Naturalny lateks, neopren i nitryl
Kolor Bez pigmentu
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 38
Grubość (mm) 0.50
Wielkość 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
72 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Rozpakować i założyć rękawice zgodnie z procedurą obowiazujacą w danym miejscu pracy.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce. Umieścić palce w rękawicy. Delikatnie wciągnąć rękawice na jedną rękę, nastepnie na drugą rękę i dopiero wówczas dopasować je ostatecznie.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Nie dotykać zewnętrznej strony rękawic podczas ściągania ich.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym szczelnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wysokich temperatur i sprzętu elektrycznego.

Przepisy

Niniejszy produkt nie należy do produktów niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji wymagających zastosowania szczególnych środków ostrożności zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (REACH)

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 7 0 ASTM F739 NT
NA
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan 97% 138495-42-8 13 1 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% 76-13-1 20 1 ASTM F739 1
-
1,2-dichloroetylen 98% 156-60-5 2 0 ASTM F739 2
-
1,3 etoksy propionan (3-etoksypropionian etylu) 99% 763-69-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 53 2 ASTM F739 NT
NA
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 27 1 ASTM F739 NT
NA
2-metoksyetanol (metylocellosolw) 99% 109-86-4 40 2 ASTM F739 NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 29 1 EN 374-3:2003 4
+
3-metoksypropionian metylu 100% 3852-09-3 11 1 ASTM F739 3
=
4,4 - diaminodifenylosulfon 97% 80-008-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% i 15% metanol mixture 101-77-9 19 1 ASTM F739 NT
NA
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% w toluen mixture 101-77-9 15 1 ASTM F739 NT
NA
aceton 99% 67-64-1 6 0 ASTM F739 4
=
azotkowy rozwtór trawiący mixture NA NT NT 4
NA
benzen 99% 71-43-2 4 0 ASTM F739 1
-
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 4 0 ASTM F739 1
-
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 2 0 ASTM F739 1
-
chlorek tetrametyloamoniowy 25% 75-59-2 480 6 ASTM F739 4
++
chlorek tionylu 99% 7719-09-7 15 1 ASTM F739 NT
NA
cykloheksanon 99% 108-94-1 23 1 ASTM F739 1
-
cyklopentanon 99% 120-92-3 11 1 ASTM F739 NT
NA
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 4 0 ASTM F739 NT
NA
dietyloamina 98% 109-89-7 4 0 ASTM F739 NT
NA
diizocyjanian toluenu (TDI) 80% 584-84-9 27 1 ASTM F739 NT
NA
dimetyloamina 35% 124-40-3 53 2 ASTM F739 NT
NA
dimetyloformamid 99% 68-12-2 8 0 ASTM F739 NT
NA
epichlorohydryna 99% 106-89-8 4 0 ASTM F739 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 21 1 ASTM F739 NT
NA
eter diglicydowy bisfenolu 100% 25068-38-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
eter monometylowy glikolu propylenowego 99% 107-98-2 26 1 ASTM F739 4
+
eter oktylowo-fenylowy glikolu polietylenowego 100% 9002-93-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
fenol 85% 108-95-2 102 3 ASTM F739 4
++
fluorek amonu 40% 12125-01-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
fluorek amonu 79% 12125-01-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 NT NT 4
NA
fosforyn trimetylu 97% 121-45-9 10 0 ASTM F739 NT
NA
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
glikol propylenowy 99% 57-55-6 480 6 ASTM F739 4
++
heksametylodisilazan (HMDS) 98% 999-97-3 18 1 ASTM F739 1
-
keton metylowo-amylowy 98% 110-43-0 8 0 ASTM F739 1
-
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 4 0 ASTM F739 3
=
ksylen 99% 1330-20-7 3 0 EN 374-3:2003 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowo-solny (woda królewska) mixture 8007-56-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas azotowy 10% 7697-37-2 840 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 68% 7697-37-2 299 5 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 70% 7697-37-2 307 5 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 90% 7697-37-2 7 0 ASTM F739 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 454 5 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 60 2 ASTM F739 NT
NA
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 NT NT 4
NA
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 390 5 ASTM F739 NT
NA
kwas metanosulfonowy 99% 75-75-2 NT NT 4
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 29 1 EN 374-3:2003 4
+
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 900 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 41 2 EN 374-3:2003 1
-
lekki obrabiany wodorem destylat naftenowy mixture 64742-53-6 161 4 ASTM F739 2
+
metanol 85% 67-56-1 19 1 ASTM F739 4
+
metanol 99% 67-56-1 NT NT 4
NA
mieszanka Baker PRS-1000 mixture NA 20 1 ASTM F739 NT
NA
mieszanka Baker PRS-2000 mixture NA 130 4 ASTM F739 NT
NA
mieszanka Baker PRS-3000 mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
mleczan etylu 95% 97-64-3 29 1 ASTM F739 NT
NA
n-heksan 95% 110-54-3 3 0 ASTM F739 1
-
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 33 2 EN 374-3:2003 4
+
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 47 2 ASTM F739 NT
NA
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
nafta mixture 8008-20-6 26 1 ASTM F739 1
-
octan 2-butoksyetylu (octan butylu Cellosolve) 85% 112-07-2 35 2 ASTM F739 NT
NA
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 14 1 ASTM F739 4
+
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA) 99% 108-65-6 47 2 ASTM F739 3
+
octan 2-metoksyetylu (octan metylocellosolwu) 98% 110-49-6 27 1 ASTM F739 NT
NA
octan butylu 99% 123-86-4 5 0 EN 374-3:2003 4
=
odczynnik do trawienia aluminium mixture NA 960 6 ASTM F739 4
++
ortokrzemian (tetra)etylu 100% 78-10-4 25 1 ASTM F739 1
-
roztwór czyszczący dwuchromianu mixture NA 480 6 ASTM F739 4
++
roztwór do trawienia kierunkowego mixture NA 260 5 ASTM F739 4
++
roztwór trawiący "pirania" mixture NA 243 5 ASTM F739 1
-
roztwór trawiący KOH mixture NA 278 5 ASTM F739 4
++
roztwór trawiący KTI Pad Etch mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
roztwór trawiący KTI Silicon Etch mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
roztwór trawiący wodorotlenku potasu mixture NA 24 1 ASTM F739 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 19 1 EN 374-3:2003 4
+
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 181 4 ASTM F739 4
++
tetrachlorek krzemu 100% 10026-04-7 15 1 ASTM F739 NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 3 0 EN 374-3:2003 1
-
tlenek aluminium mixture NA 55 2 ASTM F739 NT
NA
tlenochlorek fosforu 99% 10025-87-3 15 1 ASTM F739 NT
NA
toluen 49% keton metylowo-izobutylowy 34,5% keton metylowo-etylowy 16,5% mixture NA 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
trichloroetylen 99% 79-01-6 NT NT 1
NA
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
zbuforowana tlenkowa mieszanka trawiąca (BOE) mixture NA 480 6 ASTM F739 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.