AdvanTech 566

Najbardziej kompletne rozwiązanie: odporność na promieniowanie Alfa, ochrona mechaniczna i chemiczna

 • Formuła 100% PU zapewnia odporność na promieniowanie Alfa bez obniżenia właściwości rękawic
 • Wysoki stopień ochrony mechanicznej
 • Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami
 • Szeroki zakres ochrony chemicznej

Specyficzne cechy

3 dostępne średnice umożliwiają dostosowanie się do wszystkich opakowań.

Zastosowania

 • --Pojedyncze czynnosci--
  • Manipulowanie w komorach rekawicowych
  • Manipulowanie "agresywnymi" elementami
  • Laboratoria
  • Produkcja paliwa nuklearnego
  • Operacje w izolatorach, w przemyśle farmaceutycznym
  • Cięcie części w ograniczonej przestrzeni

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4232
 • Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  AFGJKL
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Skażenie radioaktywne EN 421
Materiał Poliuretan
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Gladka
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 80
Grubość (mm) 0.50
Wielkość 10
Opakowanie 10 rekawice/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Używać rękawice zgodnie z zaleceniami producenta i sprawdzić czy są odpowiednie do danej pracy
 • Nie jest zalecane dla osób uczulonych na izocyjanianów.
 • Unikać kontaktu z aminami, kwasami o dużych stężeniami, ketonami, chlorowanymi rozpuszczalnikami. W celu uzyskania informacji dodatkowych o produkcie skontaktuj się z przedstawicielem producenta bądź Serwisem Technicznym MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr)
 • Załóż rękawice na czyste, suche ręce.
 • Sprawdzić rękawice odnośnie pęknięć i rozerwań przed powtórnym ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Sposób prania

• Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.
• Sprawdzić rękawice odnośnie pęknięć i rozerwań przed powtórnym ich użyciem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenolu, ethoxylated zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.