AdvanTech 570

Najbardziej kompletne rozwiązanie: odporność na promieniowanie Alfa, ochrona mechaniczna i chemiczna

 • Formuła 100% PU zapewnia odporność na promieniowanie Alfa bez obniżenia właściwości rękawic
 • Wysoki stopień ochrony mechanicznej
 • Wzmocniony model z włóknami o dużej-gęstości dla lepszej ochrony (nr 570/571/572)
 • Szeroki zakres ochrony chemicznej

Specyficzne cechy

Opatentowana struktura wzmocnionych modeli (570 - 571 - 572) zapewnia maksymalny stopień odporności mechanicznej.

Zastosowania

 • --Pojedyncze czynnosci--
  • Manipulowanie w komorach rekawicowych
  • Manipulowanie "agresywnymi" elementami
  • Laboratoria
  • Produkcja paliwa nuklearnego
  • Operacje w izolatorach, w przemyśle farmaceutycznym
  • Cięcie części w ograniczonej przestrzeni

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4344
 • Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  AFGJKL
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Skażenie radioaktywne EN 421
Materiał Poliuretan
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 80
Grubość (mm) 1.50
Wielkość 10
Opakowanie 10 rekawice/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Używać rękawice zgodnie z zaleceniami producenta i sprawdzić czy są odpowiednie do danej pracy
 • Nie jest zalecane dla osób uczulonych na izocyjanianów.
 • Unikać kontaktu z aminami, kwasami o dużych stężeniami, ketonami, chlorowanymi rozpuszczalnikami. W celu uzyskania informacji dodatkowych o produkcie skontaktuj się z przedstawicielem producenta bądź Serwisem Technicznym MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr)
 • Załóż rękawice na czyste, suche ręce.
 • Sprawdzić rękawice odnośnie pęknięć i rozerwań przed powtórnym ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Sposób prania

• Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.
• Sprawdzić rękawice odnośnie pęknięć i rozerwań przed powtórnym ich użyciem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenolu, ethoxylated zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
ksylen 99% 1330-20-7 84 3 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 113 3 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.