Przecięcie
Ochrona przed przecięciem - Krynit 582 - packshot
Skuteczna ochrona przy skomplikowanych pracach w zaolejonym środowisku.
  • Specjalne pokrycie nitrylowe. Chwyt i Szczelność. Szczelność w środowisku zaolejonym.
  • Najwyższy poziom ochrony przed przecięciem: poziom 5.
  • Cat. 2
  • Zagrożenia mechaniczne EN 388
    4X43D
  • ISO 13997:
    18N (1835g)