KryTech 395

Doskonałe właściwosci mechaniczne zapewniają długotrwałą-szczelność-na płyny.

 • Całkowita ochrona ręki przed przecięciem, poziom 5.
 • Całkowicie szczelne-na płyny, wytrzymałe na agresje mechaniczne.
 • Udowodniona trwałość, mierzona po 5 praniach.
 • Dobra chwytność ułatwiająca bezpieczne manipulowanie mokrymi i śliskimi przedmiotami.

Specyficzne cechy

Rękawice wielo-funkcyjne łączące w sobie ochronę przeciwko przecięciom, płynom i kontaktom z gorącymi powierzchniami do 250°C.

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Blachy
  • Walcowanie, odkuwanie i montaż metali
  • Cięcie aluminium
 • Inne przemysły
  • Zbieranie i segregowanie odpadów przemysłowych i domowych

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4X43D
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JKOPT
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
 • ISO 13997:
  14.6N (ANSI Level 3, 1488g)
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzne
Długość (cm) 32
Grubość (mm) NS
Wielkość 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
12 par/karton
Ochrona przed przecięciem - KryTech 395 - situation
Ochrona przed przecięciem - KryTech 395 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca sie sprawdzenie, czy dane rękawice sa odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Nie używać tych rękawic w pobliżu ruchomych urządzeń.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie sa popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła i wilgoci.

Sposób prania

Wyczyścić rękawice wystawione na działanie oleju lub smaru czystą szmatka przed zdjęciem ich.

Uwaga: niewłściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się ,że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.