KryTech 395

Doskonałe właściwosci mechaniczne zapewniają długotrwałą-szczelność-na płyny.

 • Całkowita ochrona ręki przed przecięciem, poziom 5.
 • Całkowicie szczelne-na płyny, wytrzymałe na agresje mechaniczne.
 • Udowodniona trwałość, mierzona po 5 praniach.
 • Dobra chwytność ułatwiająca bezpieczne manipulowanie mokrymi i śliskimi przedmiotami.

Specyficzne cechy

Rękawice wielo-funkcyjne łączące w sobie ochronę przeciwko przecięciom, płynom i kontaktom z gorącymi powierzchniami do 250°C.

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Blachy
  • Walcowanie, odkuwanie i montaż metali
  • Cięcie aluminium
 • Inne przemysły
  • Zbieranie i segregowanie odpadów przemysłowych i domowych

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4X43D
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JKOPT
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
 • ISO 13997:
  20,4N (ANSI Level 3, 2080 gg)
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzne
Długość (cm) 32
Grubość (mm) NS
Wielkość 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
12 par/karton
Ochrona przed przecięciem - KryTech 395 - situation
Ochrona przed przecięciem - KryTech 395 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca sie sprawdzenie, czy dane rękawice sa odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Nie używać tych rękawic w pobliżu ruchomych urządzeń.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie sa popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła i wilgoci.

Sposób prania

Wyczyścić rękawice wystawione na działanie oleju lub smaru czystą szmatka przed zdjęciem ich.

Uwaga: niewłściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się ,że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 21 1 EN 374-3:2003 1
-
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 372 5 ASTM F739 4
++
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
aceton 99% 67-64-1 3 0 ASTM F739 NT
NA
aldehyd octowy 99% 75-07-0 3 0 ASTM F739 NT
NA
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
anilina 99% 62-53-3 89 3 ASTM F739 1
-
benzen 99% 71-43-2 6 0 ASTM F739 2
-
benzyna mixture 8030-30-6 480 6 ASTM F739 4
++
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 52 2 EN 374-3:2003 4
+
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 480 6 ASTM F739 4
++
chlorek acetylu 98% 75-36-5 1 0 ASTM F739 NT
NA
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksane 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 1 0 ASTM F739 NT
NA
dietanoloamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
diizocyjanian heksametylenu (diizocyjanian heksano-1,6-diylu) 98% 822-06-0 2 0 ASTM F739 NT
NA
dimetyloformamid 99% 68-12-2 6 0 EN 374-3:2003 1
-
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 4 0 ASTM F739 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 288 5 ASTM F739 4
++
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 41 2 ASTM F739 4
+
etylobenzen 99% 100-41-4 28 1 ASTM F739 2
=
fenol 85% 108-95-2 191 4 ASTM F739 3
++
fluorek potasu 40% 7789-23-3 480 6 ASTM F739 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
furfural 99% 98-01-1 34 2 ASTM F739 1
-
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 3 0 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 25 1 ASTM F739 2
=
ksylen 99% 1330-20-7 22 1 EN 374-3:2003 2
=
kumen 98% 98-82-8 166 4 ASTM F739 3
++
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 40% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 50% 7697-37-2 344 5 ASTM F739 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 250 5 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 91 3 ASTM F739 2
+
kwas porafinacyjny mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 3
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 97 3 EN 374-3:2003 NT
NA
m-krezol 97% 108-39-4 309 5 ASTM F739 1
-
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 20 1 EN 374-3:2003 4
+
n-heksan 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 4
++
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 15 1 ASTM F739 2
=
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
nafta mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
nitrobenzen 99% 98-95-3 42 2 ASTM F739 1
-
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 67 3 ASTM F739 2
+
octan butylu 99% 123-86-4 20 1 EN 374-3:2003 2
=
paliwo olejowe mixture 68476-34-6 480 6 EN 374-3:2003 3
++
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 344 5 EN 16523-1:2015 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 435 5 ASTM F739 4
++
styren 99% 100-42-5 7 0 ASTM F739 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 157 4 ASTM F739 3
++
t-eter metylowy butylu 98% 1634-04-4 452 5 ASTM F739 4
++
terpentyna mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 114 3 ASTM F739 4
++
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 183 4 ASTM F739 3
++
tlenek propylenu 99% 75-56-9 2 0 ASTM F739 NT
NA
toluen 99% 108-88-3 8 0 EN 374-3:2003 2
-
trichlorek forsforu 98% 7719-12-2 16 1 ASTM F739 1
-
trichloroetylen 99% 79-01-6 4 0 EN 374-3:2003 1
-
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
wodoronadtlenek tert-butylu 70% 75-91-2 208 4 ASTM F739 4
++
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.