KryTech 563

Standardowa ochrona przy złożonych czynnościach manipulacyjnych w oleistym środowisku.

 • Doskonała odporność na oleje i smary.
 • Odpowiednie do długo-trwałego użytku.
 • Poprzednia nazwa: Krynit 563

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Prasowanie metali, manipulowanie płytami metalowymi
  • Serwisowanie części mechanicznych
 • Przemysł papierniczy
  • Manipulowanie kartonem i papierem
 • Środowisko
  • Zbieranie i manipulowanie odpadami
 • Budownictwo (prace wykończeniowe)
  • Manipulowanie metalowymi arkuszami

Szczegóły produktu

 • Cat. 2
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4343B
 • ISO 13997:
  6.5N (663g)
Materiał Nitryl
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny bez szwów z wlókien HDPE
Wykończenie zewnętrzne Wentylowany grzbiet
Długość (cm) 22-27
Grubość (mm)
Wielkość 7 8 9 10 11
Opakowanie 1 para/worek
12 par/pudelko
96 /karton
Ochrona przed przecięciem - KryTech 563 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca sie sprawdzenie, czy dane rękawice sa odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Nie używać tych rękawic w pobliżu ruchomych urządzeń.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce. -Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie sa popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wysokich temperatur, światła i wilgoci.

Sposób prania

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.