Titan 393

Ciężkie-prace w mokrym środowisku

 • Doskonała odporność na oleje i smary
 • Lepsza trwałość: jakość wkładki tekstylnej i powłoki nitrylowej
 • Ochrona przedramienia: długa-rękawica z rękawem
 • Dobra izolacja termiczna i komfortowa wkładka z bawełny czesanej

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Górnictwo nieżelazawych metali
  • Zbiórka odpadów domowych
  • Leśnictwo
 • Przemysł mechaniczny
  • Obróbka metal w bardzo zaolejonym środowisku
  • Manipulowanie grubymi, nieobrobionymi blachami (bez ostrych brzegów)

Szczegóły produktu

 • Cat. 2
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4111X
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Nitryl
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 31
Grubość (mm) 1.50
Wielkość 7 8 9
Opakowanie 10 par/worek
100 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania -typu- "CE".
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany używały te rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Wytrzeć suchą szmatką rękawice poplamione olejem lub smarem przed zdjęciem ich.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światla i wilgoci.

Sposób prania

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.