Ultrane 553

Niedoścignione pod względem precyzji w koncówkach palców w brudnych i oleistych środowiskach

 • Doskonała odpornść na starcie: dłuższa trwałość
 • Powłoka nitrylowa odporna na cząstki tluszczu i oleistych zabrudzeń
 • Doskonała precyzja dotyku i swoboda ruchów dzięki zmniejszonej grubości rękawicy
 • Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Sortowanie małych części
  • Gwintowanie i odsiewanie
  • Produkcja pomp
  • Montaż elementów precyzyjnych
 • Inne przemysły
  • Pakowanie
  • Drobne prace serwisowe
  • Manipulowanie lekkimi elementami w magazynach
 • Samorządy (Prace remontowe)
  • Drobne prace konserwacyjne
 • Budownictwo (prace wykończeniowe)
  • Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
 • Budownictwo (prace wykończeniowe)
  • Przygotowanie powierzchni

Szczegóły produktu

 • Cat. 2
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4121X
Materiał Nitryl
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny bez szwów
Wykończenie zewnętrzne Wentylowany grzbiet
Długość (cm) 21-26
Grubość (mm)
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 par/worek
10 par/worek
100 par/karton
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 553 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania w laboratorium.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks i dwutiokarbaminiany używały te rękawice.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.