TempIce 770

Izolacja termiczna w 100% szczelna na płyny*, chroniąca przed kontaktem z ekstremalnie zimnymi temperaturami

 • Specjalne PCV do użytku w ekstremalnie zimnych temperaturach (-30°C) zachowujące elastyczność rękawic
 • Dobra odporność na oleje, smary i węglowodory
 • Poprzednia nazwa: Temp-Sea 770

Specyficzne cechy

Akrylowa wełniana wkladka zapewnia doskonała izolacje termiczna i lepszy komfort

Zastosowania

 • Rybołówstwo i prace morskie
  • Manipulowanie
 • Przemysł spożywczy
  • Serwisowanie i praca w chłodniach
 • Transport
  • Manipulowanie płynami w niskich temperaturach (woda, olej, weglowodory, itp.)
 • Inne przemysły

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  4221X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KMO
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Zagrożenia powodowane przez zimno EN 511
  121
Materiał PCV
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Wklad dziany, pokryty welna
Wykończenie zewnętrzne Chropowate
Długość (cm) 30
Grubość (mm)
Wielkość 9 10
Opakowanie 1 para/worek
48 par/karton
Ochrona termiczna - TempIce 770 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywac rekawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% ftalanu dietyloheksylu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.