TempTec 332

Rękawica z podwójna-warstwą, z izolacją termiczną i wielo-funkcyjną odpornością chemiczną

 • Wielo-funkcyjna odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne) oraz zwiększona grubość materiału
 • Doskonała izolacja termiczna dzięki podwójnej -trykotowej bawełnie
 • Dobra chwytność mokrych lub śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze

Zastosowania

 • Przemysł petrochemiczny
  • Pobieranie próbek goracych produktów petrochemicznych
 • Przemysł gumowy
  • Wyciskanie polimerów
 • Inne przemysły
  • Czyszczenie parą
  • Prace drogowe w zimnych warunkach
  • Produkcja izolowanych przewodów elektrycznych
  • Praca w kotłowni
  • Produkcja klejów
  • Manipulowanie formami w przemyśle ceramicznym
  • Manipulowanie goracymi rurami
 • Przemysł mechaniczny
  • Obróbka chemiczna metali
  • Hartowanie stali olejem

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2212X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ACLMNS
 • Ciepło i ogień EN 407
  X2XXXX
 • Zagrożenia powodowane przez zimno EN 511
  111
Materiał Neopren
Kolor Czarny / Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Trykotowa ochrona termiczna
Wykończenie zewnętrzne Chropowate
Długość (cm) 35.5
Grubość (mm)
Wielkość 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
6 par/karton
Ochrona termiczna - TempTec 332 - situation
Ochrona termiczna - TempTec 332 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-. W przypadku bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur, zachować ostrożność, aby długotrwaly kontakt nie spowodował poparzeń.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany używały te rękawice. - Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię - Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 20 1 ASTM F739 1
-
1,1,2-trichloroetan 97% 79-00-5 7 0 ASTM F739 2
-
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 6 0 ASTM F739 NT
NA
2 6-dimetyloheptan-4-on (keton diizobutylowy) 80% 108-83-8 56 2 ASTM F739 3
+
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 450 5 ASTM F739 4
++
2,4-Di-tert butylofenol 99% 96-76-4 29 1 ASTM F739 NT
NA
aceton 99% 67-64-1 10 0 EN 374-3:2003 3
=
acetonitryl 99% 75-05-8 66 3 EN 374-3:2003 4
++
akrylan 2-hydroksyetylowy 96% 818-61-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
akrylan butylu 99% 141-32-2 15 1 ASTM F739 1
-
akrylan etylu 99% 140-88-5 15 1 EN 374-3:2003 1
-
akrylonitryl 99% 107-13-1 19 1 ASTM F739 NT
NA
aldehyd octowy 99% 75-07-0 5 0 ASTM F739 NT
NA
alkohol amylowy 99% 71-41-0 480 6 ASTM F739 4
++
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
anilina 99% 62-53-3 142 4 ASTM F739 4
++
benzen 99% 71-43-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
benzyna (rozpuszczalnik Stoddarta) mixture 8052-41-3 241 5 ASTM F739 3
++
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 8 0 ASTM F739 1
-
benzyna ciężka mixture 68551-17-7 NT NT 4
NA
benzyna lakowa 100% 64475-85-0 127 4 ASTM F739 NT
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 23 1 ASTM F739 4
+
bezwodny fluorowodór 99% 7664-39-3 35 2 ASTM F739 NT
NA
chlor 100% 7782-50-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
chlor 99% 7782-50-5 44 2 ASTM F739 NT
NA
chlorek benzoilu 100% 98-88-4 28 1 ASTM F739 NT
NA
chlorek benzylidynu 100% 98-07-7 63 3 ASTM F739 NT
NA
chlorek benzylu 99% 100-44-7 17 1 ASTM F739 2
=
chloroform 99% 67-66-3 2 0 ASTM F739 NT
NA
chloromrówczan etylu 97% 541-41-3 4 0 ASTM F739 2
-
cykloheksane 99% 110-82-7 39 2 EN 374-3:2003 3
+
cykloheksanol 99% 108-93-0 480 6 ASTM F739 4
++
cyklooktadien 99% 111-78-4 23 1 ASTM F739 NT
NA
dichlorek siarki 100% 10545-99-0 30 1 ASTM F739 NT
NA
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 4 0 ASTM F739 3
=
dietyloamina 98% 109-89-7 4 0 ASTM F739 NT
NA
dimetyloformamid 99% 68-12-2 30 1 ASTM F739 3
=
dwuchlorek dwusiarki 100% 10025-67-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 1 0 ASTM F739 3
=
etanol 95% 64-17-5 363 5 ASTM F739 4
++
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 4 0 ASTM F739 3
=
etylobenzen 99% 100-41-4 1 0 ASTM F739 NT
NA
fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
fosforyn difenylu NA 4712-55-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
ftalan (di)butylu 99% 84-74-2 480 6 ASTM F739 4
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
glutaraldehyd 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
heksachlorocyklopentadien 100% 77-47-4 30 1 ASTM F739 NT
NA
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 70% 302-01-2 NT NT 4
NA
jodek potasu 59% 7681-11-0 480 6 ASTM F739 4
++
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 9 0 ASTM F739 1
-
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 19 1 ASTM F739 2
=
ksylen 99% 1330-20-7 17 1 ASTM F739 1
-
kumen 98% 98-82-8 22 1 ASTM F739 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas akrylowy 95% 79-10-7 83 3 EN 374-3:2003 4
++
kwas akrylowy 99% 79-10-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 40% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 50% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 68% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 70% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 90% 7697-37-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 348 5 ASTM F739 4
++
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
kwas fosforowy (I) 50% 6303-21-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas maleinowy 9,1% 110-16-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas mrówkowy 96% 64-18-6 NT NT 4
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 210 4 ASTM F739 4
++
kwas oleinowy 90% 112-80-1 NT NT 3
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 190 4 EN 374-3:2003 2
+
kwas trifluorooctowy 99% 76-05-1 480 6 ASTM F739 4
++
m,o,p-chlorotoluen mixture 25168-05-2 15 1 ASTM F739 NT
NA
metakrylan 2-hydroksyetylu 97% 868-77-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
metakrylan metylu 95% 80-62-6 15 1 EN 374-3:2003 1
-
metaksylen 99% 108-38-3 NT NT 2
NA
metanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metyloamina 40% 74-89-5 391 5 ASTM F739 4
++
n-butanol 99% 71-36-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-heksan 95% 110-54-3 36 2 ASTM F739 4
+
n-heptan 99% 142-82-5 41 2 EN 374-3:2003 4
+
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 45 2 ASTM F739 2
=
n-propanol 99% 71-23-8 480 6 ASTM F739 4
++
N,N-diizopropyletylamina 99% 7087-68-5 301 5 ASTM F739 4
++
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 NT NT 4
NA
nitrobenzen 99% 98-95-3 52 2 ASTM F739 NT
NA
nonylofenol 99% 25154-52-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
octan 2-bromoetylowy 97% 927-68-4 52 2 ASTM F739 2
=
octan butylu 99% 123-86-4 13 1 EN 374-3:2003 1
-
octan etylu 99% 141-78-6 8 0 ASTM F739 NT
NA
octan pentylu 99% 628-63-7 25 1 ASTM F739 2
=
octan winylu 99% 108-05-4 14 1 ASTM F739 2
=
oleum (bez SO3) 30% 8014-95-7 10 0 ASTM F739 NT
NA
paliwo olejowe mixture 68476-34-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
pentan 99% 109-66-0 NT NT 4
NA
pirydyna 99% 110-86-1 10 0 ASTM F739 1
-
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 265 5 ASTM F739 4
++
siarczek dimetylu 99% 75-18-3 2 0 ASTM F739 1
-
styren 99% 100-42-5 2 0 ASTM F739 NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 456 5 ASTM F739 4
++
t-eter metylowy butylu 98% 1634-04-4 6 0 ASTM F739 NT
NA
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 24 1 ASTM F739 3
=
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 7 0 ASTM F739 1
-
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 3 0 ASTM F739 3
=
tiosiarczan (VI) sodu 41,2% 7772-98-7 480 6 ASTM F739 4
++
tlenek propylenu 99% 75-56-9 1 0 ASTM F739 NT
NA
toluen 99% 108-88-3 5 0 EN 374-3:2003 1
-
trichlorek p-chlorobenzylidynu 99% 5216-25-1 70 3 ASTM F739 NT
NA
trichloroetylen 99% 79-01-6 1 0 ASTM F739 NT
NA
trietyloamina 99% 121-44-8 35 2 ASTM F739 2
=
węglan sodu 21,6% 497-19-8 480 6 ASTM F739 4
++
wodoronadtlenek tert-butylu 70% 75-91-2 454 5 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek wapnia 0,18% 1305-62-0 480 6 ASTM F739 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.