Alto 258

Wysoka ochrona przed skoncentrowanymi detergentami

 • Zwiekszony komfort i absorbcja potu, dzieki bawełnianemu flokowi
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
 • Dobra odporność na liczne rozcieńczone kwasy

Zastosowania

 • Przemysł mechaniczny
  • Drobne prace serwisowe
  • Montaż drobnych nie zaolejonych części
 • Przemysł lotniczy
  • Praca z kompozytami (żywicami)
 • Przemysl chemiczny
  • Podstawowe czynności manipulacyjne

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  1110X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KPS
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Naturalny lateks
Kolor Zólty
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 32
Grubość (mm) 0.60
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/pudelko
100 par/karton
Ochrona przed płynami - szczelność - Alto 258 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i trwałości rękawic:

 • Zaleca się sprawdzenie czy dane rękawice są odpowiednie do wykonywania zamierzonej czynności. Warunki na stanowisku pracy mogą różnić się od tych, w jakich rękawice były testowane w laboratorium.
 • Nie zaleca sie, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używaly niniejszych rękawice.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używac rękawic w kontakcie z chemikaliami przez dłuższy czas niż zmierzony czas przenikalnosci. Odnieść się do załączonej tabeli odporności chemicznej lub skontaktowac z Serwisem Technicznym Obsługi Klienta - MAPA PROFESSIONNEL.Używać ewentualnie 2 par w przypadku długiego kontaktu z rozpuszczalnikiem.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 10 0 EN 374-3:2003 1
-
2-nitropropan 99% 79-46-9 18 1 EN 374-3:2003 3
=
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 40 2 EN 374-3:2003 4
+
aceton 99% 67-64-1 5 0 EN 374-3:2003 3
=
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
cykloheksane 99% 110-82-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
dimetyloformamid 99% 68-12-2 30 1 EN 374-3:2003 4
+
etanol 95% 64-17-5 17 1 EN 374-3:2003 3
=
glikol etylenowy 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 6 0 EN 374-3:2003 3
=
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 6 0 EN 374-3:2003 3
=
ksylen 99% 1330-20-7 4 0 EN 374-3:2003 1
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 21 1 EN 374-3:2003 3
=
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 83 3 EN 374-3:2003 NT
NA
metakrylan metylu 95% 80-62-6 5 0 EN 374-3:2003 3
=
metanol 99% 67-56-1 26 1 EN 374-3:2003 3
=
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 60 2 EN 374-3:2003 4
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
octan butylu 99% 123-86-4 10 0 EN 374-3:2003 2
-
octan etylu 99% 141-78-6 3 0 EN 374-3:2003 2
-
octan winylu 99% 108-05-4 3 0 EN 374-3:2003 3
=
styren 99% 100-42-5 2 0 EN 374-3:2003 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 190 4 EN 374-3:2003 4
++
t-eter metylowy butylu 98% 1634-04-4 8 0 EN 374-3:2003 2
-
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 2 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
trichloroetylen 99% 79-01-6 1 0 EN 374-3:2003 1
-
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.