Alto 405

Wyczucie dotykowe i lekka ochrona chemiczna

 • Super manualne dzięki zmniejszonej grubości rękawic
 • Komfort i wchłanianie potu dzięki bawełnianemu flokowi
 • Dobra chwytność dzięki przeciw poślizgowej wytłoczonej strukturze
 • Poprzednia nazwa: Duo-Mix 405

Zastosowania

 • Przemysł samochodowy i mechaniczny
  • Malowanie natryskowe
 • Inne przemysły
  • Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe
 • Przemysł lotniczy
  • Praca z kompozytami (żywicami)

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2110X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KMT
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Skażenie radioaktywne EN 421
Materiał Neopren i naturalny lateks
Kolor Niebieski / Zólty
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 33
Grubość (mm) 0.70
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton
Ochrona przed płynami - szczelność - Alto 405 - situation
Ochrona przed płynami - szczelność - Alto 405 - situation
Ochrona przed płynami - szczelność - Alto 405 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić sie od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany używały te rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obslugi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
aceton 99% 67-64-1 14 1 ASTM F739 4
+
acetonitryl 99% 75-05-8 15 1 ASTM F739 4
+
Bromine 100% 7726-95-6 6 0 EN 374-3:2003 NT
NA
cykloheksanon 99% 108-94-1 11 1 EN 374-3:2003 3
=
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 4 0 ASTM F739 1
-
dietyloamina 98% 109-89-7 5 0 ASTM F739 1
-
dimetyloformamid 99% 68-12-2 30 1 EN 374-3:2003 4
+
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 2 0 ASTM F739 1
-
etanol 95% 64-17-5 22 1 EN 374-3:2003 3
=
ftalan (di)butylu 99% 84-74-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
ftalan (di)oktylu 99% 117-81-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 4 0 EN 374-3:2003 3
=
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas cytrynowy 10% 77-92-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 12 1 ASTM F739 NT
NA
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 13 1 EN 374-3:2003 4
+
mieszanka Gun Flush ES mixture NA 67 3 ASTM F739 NT
NA
n-heksan 95% 110-54-3 6 0 ASTM F739 1
-
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 39 2 EN 374-3:2003 4
+
N-N dimetyloacetamid 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 22 1 EN 374-3:2003 4
+
nitrobenzen 99% 98-95-3 33 2 ASTM F739 NT
NA
octan etylu 99% 141-78-6 8 0 ASTM F739 3
=
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 62 3 ASTM F739 NT
NA
styren 99% 100-42-5 5 0 EN 374-3:2003 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 368 5 ASTM F739 NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 8 0 ASTM F739 1
-
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 5 0 ASTM F739 1
-
toluen 99% 108-88-3 7 0 ASTM F739 1
-
Unisolve EX mixture NA 73 3 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.