Jersette 301

Maksymalny komfort przy długotrwałych pracach w agresywnym środowisku.

 • Swoboda ruchów dzięki anatomicznej formie, doskonały komfort tekstylnej wkładki bez szwów.
 • Dobra odporność na rozdarcie.
 • Dobra odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i zasad.

Zastosowania

 • Budownictwo (Tynkowanie)
  • Przygotowanie i praca z cementem
 • Przemysł lotniczy
  • Praca z kompozytami (żywicami)
 • Samorządy (Urzymanie czystości)
  • Praca z detergentami

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2131X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KPT
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Naturalny lateks
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Chropowate
Długość (cm) 29-33
Grubość (mm) 1.15
Wielkość 5 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
5 par/worek
50 par/karton
Ochrona przed płynami - szczelność - Jersette 301 - situation
Ochrona przed płynami - szczelność - Jersette 301 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie sa popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, zródeł wysokich temperatur i sprzętu elektrycznego.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu rozpuszczalnika (alkoholu, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu detergentów, kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się ,że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFC-134A) freon 134A 99% 811-97-2 51 2 ASTM F739 NT
NA
aceton 99% 67-64-1 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
bezwodny fluorowodór 99% 7664-39-3 71 3 ASTM F739 NT
NA
chlorek winylu 99% 75-01-4 11 1 ASTM F739 NT
NA
chlorowodór 99% 7647-01-0 117 3 ASTM F739 NT
NA
dietyloamina 98% 109-89-7 3 0 EN 374-3:2003 1
-
dimetyloformamid 99% 68-12-2 31 2 ASTM F739 4
+
freon 114 99% 76-14-2 78 3 ASTM F739 NT
NA
freon 124 99% 2837-89-0 41 2 ASTM F739 NT
NA
freon 152A 99% 75-37-6 9 0 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 276 5 EN 374-3:2003 2
+
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 21 1 EN 374-3:2003 4
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
styren 99% 100-42-5 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 5 0 EN 374-3:2003 1
-
toluen 99% 108-88-3 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.