Vital 117

Precyzja dotyku w nie-agresywnym środowisku

 • Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu
 • Dobra odporność
 • Wygodna bawełniana flokowana-wkładka

Zastosowania

 • Przemysł mechaniczny
  • Montaż drobnych nie zaolejonych części
 • Samorządy (Urzymanie czystości)
  • Praca z detergentami

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  0010X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KPT
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Skażenie radioaktywne EN 421
Materiał Naturalny lateks
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 30,5
Grubość (mm) 0.35
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton
Ochrona przed płynami - szczelność - Vital 117 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym szczelnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, zródeł wysokich temperatur i sprzętu elektrycznego.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu rozpuszczalnika (alkoholu, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu detergentów, kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 21 1 ASTM F739 4
+
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 27 1 ASTM F739 4
+
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 15 1 EN 374-3:2003 4
+
aceton 99% 67-64-1 7 0 ASTM F739 3
=
aldehyd octowy 99% 75-07-0 5 0 ASTM F739 4
=
anilina 99% 62-53-3 67 3 ASTM F739 4
++
diizocyjanian toluenu (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 3
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 12 1 EN 374-3:2003 4
+
etanol 95% 64-17-5 14 1 EN 374-3:2003 4
+
fenol 85% 108-95-2 77 3 ASTM F739 4
++
formaldehyd 30% 50-00-0 NT NT 4
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
glutaraldehyd 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
hydrazyna 35% 302-01-2 NT NT 4
NA
hydrazyna 70% 302-01-2 115 3 ASTM F739 4
++
hydrazyna 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 2 0 EN 374-3:2003 2
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 43 2 ASTM F739 4
+
kwas octowy 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 254 5 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 8 0 EN 374-3:2003 4
=
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
m-krezol 97% 108-39-4 145 4 ASTM F739 4
++
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 7 0 EN 374-3:2003 4
=
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 17 1 EN 374-3:2003 4
+
N-N dimetyloacetamid 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 39 2 ASTM F739 4
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 15 1 ASTM F739 3
=
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 16 1 ASTM F739 4
+
Skydrol LD-4 mixture NA 60 2 ASTM F739 NT
NA
styren 99% 100-42-5 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 216 4 ASTM F739 4
++
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.