Vital 181

Trwałe-rękawice, wytrzymałe na olej i smar

 • Wygodna bawełniana flokowana-wkładka
 • Chlorowane wykończenie dla lepszej ochrony manipulowanych produktów
 • Poprzednia nazwa: Duo-Nit 181
 • Odpowiednie do kontaktu z żywnością

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Czyszczenie i podstawowe czynności serwisowe w mokrym środowisku
 • Przemysł mechaniczny
  • Montaż drobnych zaolejonych części

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  1110X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  KPT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Lateks naturalny z nitrylem
Kolor Czerwony
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Typ granitowy, chlorowane
Długość (cm) 31
Grubość (mm) 0.40
Wielkość 7 8 9
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton
Ochrona przed płynami - szczelność - Vital 181 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, tiuramy, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym szczelnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wysokich temperatur i sprzętu elektrycznego.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu rozpuszczalnika (alkoholu, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.