Szczegóły wiadomości

Do roku 2020 Europa otrzyma nowe ramy prawne odnośnie BHP

02 październik 2014

Zmiana, która może wpłynąć na wszystkich uczestników sektora BHP w Europie. Ta perspektywa oferuje wyjątkową okazję, aby przyjrzeć się jak przemysłowcy aktywnie uczestniczą w określaniu europejskich norm.

Marianne Rodot jest managerem technicznym w firmie Mapa Professionnel, należącej do liderów w sektorze produkcji rozwiązań do ochrony dłoni. W ramach swoich obowiązków, uczestniczy ona w opracowywaniu europejskich norm. Jak to wygląda w praktyce? „Na początku, proponowany jest temat wstępny związany z dyrektywą na temat osobistego wyposażenia ochronnego, który ma stać się normą. Następnie metody testowania i wymogi tej normy są omawiane i określane przez ekspertów grupy roboczej wewnątrz Komisji Technicznej CEN”.

Czasami konieczne jest sprawdzenie adekwatności metod testowania poprzez badania między laboratoryjne. Po przyjęciu nowej zharmonizowanej normy jest ona stosowana przez urzędy podczas procesu certyfikacji CE pod kątem danego wyposażenia ochronnego. „W Mapa Professionnel, jesteśmy ekspertami w dziedzinie opracowywania i wdrażania nowych norm, gdyż od dawna uczestniczymy w grupach roboczych i pracach między laboratoryjnych. Jest to przydatne podczas tworzenia nowych produktów – o lepszym stopniu ochrony i funkcjonalności – a tym samym lepiej odpowiadającym potrzebom naszych klientów”.

Oczywiście, ten proces wpływa na producentów, zmuszając ich do uwzględnienia nowych norm i dostosowania swoich produktów. Managerowie BHP muszą również zapoznać się z nowymi normami, aby zapewnić odpowiedni wybór i stosowanie wyposażenia ochronnego. Producenci zaangażowani w proces opracowywania norm odgrywają również decydującą rolę w wyjaśnianiu ich zasad dystrybutorom i użytkownikom końcowym.