Szczegóły wiadomości

Nowa gama produktów Grip & Proof

20 październik 2014

Mapa Professionnel przedstawia nową linię rękawic Grip & Proof, przeznaczoną do pracy w środowisku zaolejonym i/lub brudzącym.

Wiele stanowisk pracy wymaga użycia rękawic ochronnych, nie tylko tam, gdzie grozi ryzyko przecięcia. Podczas manipulowania zaolejonymi lub brudzącymi częściami, pracownicy mają kontakt z płynami obróbkowymi, których składniki często mogą podrażniać skórę.

Dzięki naszej fachowej wiedzy i niezawodnym metodom testowania bezpośrednio powiązanym z przeznaczeniem produktów, Mapa Professionnel opracował gamę rękawic z użyciem technologii łączącej odporność i chwytność: rozwiązanie dla środowisk zaolejonych i/lub brudnych.

Wybierz gamę Grip & Proof dostosowaną do własnych potrzeb... Mapa Professionnel stworzyła już trzy modele rękawic Grip & Proof, zapewniających chwytność, optymalną nieprzepuszczalność, ochronę przed przecięciem (model 580/582) i udowodnioną wytrzymałość: Ultrane 500 Grip & Proof, Krynit 580 Grip & Proof & Krynit 582.

Wielki sukces tej linii na rynku rękawic ochronnych zachęcił Mapa Professionel do rozszerzenia oferty produktów Grip & Proof o kolejne 5 nowych modeli w trzech profilach:

> Gama Ultrane do prac precyzyjnych

> Gama Krynit do prac precyzyjnych z ryzykiem przecięcia

> Gama Kronit do prac ciężkich z ryzykiem przecięcia

YouTube wideo

Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 500 - packshot
Manipulowanie
Pewny chwyt i ochrona przed olejem w zaolejonym środowisku
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 525 - packshot
Manipulowanie
Przeznaczone do pracy w obecności olejów: pewny chwyt, ochrona skóry do knykci i ...
Ochrona podczas czynności manipulacyjnych - Ultrane 526 - packshot
Manipulowanie
Przeznaczone do pracy w obecności dużych ilości olejów: pewny chwyt, ochrona skóry i ...
Ochrona przed przecięciem - KryTech 599 - packshot
Przecięcie
Przeznaczone do pracy w obecności olejów: zabezpieczenie przed przecięciem, pewny ...
Ochrona przed przecięciem - KryTech 600 - packshot
Przecięcie
Przeznaczone do pracy w obecności dużych ilości olejów: zabezpieczenie przed ...
Ochrona przed przecięciem - Kronit 380 - packshot
Przecięcie
Solidne rękawice chroniące przed przecięciem przeznaczone do ciężkiej pracy w ...