Szczegóły wiadomości

Poznaj zarządzania bezpieczeństwem i higieną

22 lipiec 2014

Co oznacza zarządzanie ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w dzisiejszych czasach zdaniem producentów wyposażenia ochronnego?

Aby lepiej zrozumieć znaczenie i wagę BHP, Dyrektor Generalny firmy o światowej renomie z sektora wyposażenia ochronnego zgodził się udzielić nam wywiadu.

MAPA Professionnel to producent rękawic ochronnych do wszystkich sektorów wymagających zabezpieczenia dłoni (przetwórstwo spożywcze, petrochemia, mechanika, inżynieria, energetyka, rybołówstwo, budownictwo, trudne środowiska pracy, itp.). Stąd slogan przedsiębiorstwa:  MAPA Professionnel – ochrona dla każdej pracującej dłoni. Robert Pierrefils, Dyrektor Generalny firmy, wyjaśnia: „Pierwszym obowiązkiem dostawcy jest perfekcyjne zrozumienie potrzeb, ściśle powiązane z managerami BHP. Zrozumienie ich misji i codziennych zadań jest głównym czynnikiem naszej pracy”.

Managerowie BHP stawiają czoła bardzo trudnemu środowisku. Jednocześnie ramy prawne stają się coraz bardziej złożone i napięte. Wskutek tego, wewnętrzna presja jest coraz większa a codzienne pilne przypadki zastępują priorytety. Zdaniem Robert Pierrefils: „Wykonują oni niesamowitą pracę, gdyż ich misja staje się coraz bardziej złożona”.

Jest to globalny obraz sytuacji w jakiej znajduje się większość korporacji na całym świecie. „Różnice zacierają się, gdyż wszystkie firmy biorą teraz pod uwagę zasady BHP i zarządzanie bezpieczeństwem ich partnerów”, dodaje Robert Pierrefils. „Jednym z najnowszych przykładów jest GDF-Suez, który ogłosił podpisanie światowego porozumienia, zgodnie z którym managerowie wyższego i średniego szczebla jak również operatorzy i dostawcy są aktywnymi uczestnikami BHP w codziennej pracy”.

Lecz czy obszar BHP powinien być spostrzegany wyłącznie jako źródło ograniczeń? Podczas prowadzenia dialogu między managerami a pracownikami, managerowie BHP są najlepszymi pomostami.   Ponadto, strategia BHP jest bardzo skutecznym narzędziem do zwiększenia produktywności. „Odnotowaliśmy ten wzrost u wszystkich naszych klientów. Im większe znaczenie BHP, tym lepsza produktywność, szczególnie poprzez organizację lean management czy też miejsc pracy 5S”.

To podejście powinno podlegać nieustannej rewizji. Jeżeli managerowie BHP ściśle współpracują z pracownikami, oczekują rzeczywistego zrozumienia ze strony producentów. „Nieustannie omawiamy te sprawy z naszymi klientami, spotykając się z nimi w ich środowisku pracy, aby perfekcyjnie zrozumieć ich wymogi i wdrożyć je do naszego działu badawczo-rozwojowego. Na przykład, ciężko pracujemy w dziale badawczo-rozwojowym, aby wyprodukować rękawice ochronne, które umożliwiłyby operatorowi całkowitą swobodę ruchów, tak jakby nie nosił żadnych rękawic”. Mimo tego, nadal zbyt wiele wypadków przy pracy spowodowanych jest niestosowaniem osobistego wyposażenia ochronnego przez operatorów.

Producenci i managerowie BHP kontynuują pracę na rzecz wspólnego celu: zmiany zachowań operatorów i udoskonalenia miejsc pracy. Aby osiągnąć ten sukces, obie strony muszą ze sobą współpracować!