Butyl

Butyl zapewnia doskonałą odporność chemiczną na ketony, kwasy,
estry i pochodne aminów. Jest to elastyczny i giętki materiał syntetyczny, umożliwiający zachowanie chwytności, jeżeli materiał 
nie będzie zbyt gruby. Ze względu na wysoki koszt, jest on zaliczany do polimerów specjalistycznych, zarezerwowanych do zastosowań wymagających bardzo wysokiej i specyficznej ochrony chemicznej.

Uwaga: należy pamiętać, iż butyl posiada niski stopień odporności mechanicznej w przypadku intensywnego użytkowania w środowisku chemicznym. Zaleca się więc używanie grubych rękawic z bawełnianym wykończeniem, co wzmacnia właściwości mechaniczne rękawic, a tym samym ich trwałość. Poza tym, nie zaleca się stosowania butylu w przypadku dłuższego kontaktu z 
rozpuszczalnikami aromatycznymi lub na bazie chloru, ponieważ prowadzą one do szybkiego zniszczenia rękawic.


Plecy

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.