Skuteczność

Im wyższy poziom skuteczności, tym lepsza odporność rękawic na połączony efekt elementu tnącego i wywieranej siły.

Ochrona standardowa

W przypadku narażenia na lekkieprzecięcia (np. ciągłe manipulowanie lekkimi, ostrymi przedmiotami, takimi jak opiłki, tłuczone szkło, tektura, drobne elementy mechaniczne itd.). Brak ryzyka nagłego upadku ostrego przedmiotu. (Wskaźnik poziomu 3 według normy EN 388).

Wysoki stopień ochrony

W przypadku narażenia na poważne przecięcie (ryzyko trwałego okaleczenia). Np. manipulowanie ostrymi i ciężkimi przedmiotami (waga > 1,5 kg na dłoń), takich jak taśmy walcowane, duże części lub płyty metalowe. Zawsze, gdy praca wymaga użycia siły i występuje ryzyko nagłego uderzenia ze strony ostrego obiektu. Zalecany wskaźnik poziomu 5 według normy EN 388 oraz wynik ponad 15 N (około 1500 g) według normy ISO 13997.

 

Uwaga

Używanie rękawic chroniących przed przecięciem nie gwarantuje całkowitej ochrony (np. podczas używania tnącego przedmiotu o napędzie silnikowym). Co więcej, wyniki testów zgodności z normą EN 388 oraz ISP 13997 posiadają wyłącznie charakter orientacyjny. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych danych i określenia najlepszego typu ochrony dla danego stanowiska pracy, konieczne może się okazać przeprowadzenie stosowanych badań na miejscu. Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, by uzyskać dodatkowe informacje.