Gwarancja jakości na każdym etapie produkcji

  • Mapa AdvanTech korzysta z własnej poprodukcyjnej procedury czyszczenia oraz z własnych pomieszczeń sterylnych w celu utrzymania jakości produktu i pakowania, odpowiadającej wymaganym normomczystości.
  • Wszystkie zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001. Stopień czystości rękawic jest regularnie testowany, aby sprawdzić, czy jakość produkcji tych rękawic przeznaczonych do pracy w środowisku krytycznym odpowiada wyznaczonym normom.
  • Każda rękawica Mapa AdvanTech służąca do ochrony chemicznej jest sprawdzana według odpowiednich metod, aby wykryć ewentualne wady szczelności i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Jedną z metod jest badanie rękawicy poprzez pompowanie jej powietrzem pod kontrolą specjalnych lamp.
  • Testy odporności chemicznej są zgodne z normami ASTM i EN 374-3, dostarczając użytkownikowi niezbędnych informacji do doboru rękawic w zależności od danego zastosowania.