Troszczymy się nie tylko o ludzi, ale także o środowisko naturalne wokół nas.  

W Mapa Professional mamy pełną świadomość, że do naszych obowiązków należy również poszanowanie środowiska naturalnego. 

Nasze zobowiązania:

Ograniczanie śladu środowiskowego

Stawiamy na wybór surowców, które pozyskiwane są w możliwie najbardziej odpowiedzialny sposób. Podczas produkcji monitorujemy ślad środowiskowy naszych zakładów, dążąc do tego, aby był on coraz mniejszy. Ponadto nasze fabryki posiadają certyfikaty ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). Pracujemy również nad optymalizacją prowadzonych procesów logistycznych i uruchomiliśmy program Fret 21, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 5% w ciągu trzech lat (do końca 2022 roku). 

Wdrażanie inicjatywy projektowania ekologicznego

Przeprowadziliśmy analizy cyklu życia (LCA), aby ustalić, które obszary naszej działalności wywierają największy wpływ na środowisko. Umożliwiło nam to opracowanie sieci ekologicznego projektowania, obejmującej dobre praktyki stosowane w cyklu życia produktów – począwszy od pozyskiwania surowców, przez produkcję, okres eksploatacji, aż po wycofanie produktów z użytku. 

Ponad 50% naszych rękawic do prac mechanicznych nadaje się do prania, co wydłuża ich okres użytkowania i umożliwia ograniczenie odpadów wytwarzanych przez użytkowników. Co więcej, 100% naszych opakowań nadaje się do recyklingu, a program Optipack* umożliwił nam ograniczenie opakowań z tworzyw sztucznych stosowanych do naszych wyrobów - nasze najlepiej sprzedające się produkty wytwarzane w Malezji zawierają 38% plastiku, co oznacza, że w 2020 r. udało nam się ograniczyć ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych o 22 ton. 

Poznaj nasz przewodnik po zmywalności


Nasze cele do 2025

Usystematyzować poszukiwania bardziej zrównoważonych surowców dla każdego nowego produktu, a w szczególności 

  • Wprowadzić do oferty szereg produktów wykonanych z lateksu certyfikowanego przez FSC  

  • Stosować PET pochodzący w 100% z recyklingu w rękawicach na bazie PET 

  • Wprowadzić do oferty szereg rękawic wykonanych z materiałów pochodzenia biologicznego 

Ograniczyć ślad środowiskowy naszych zakładów produkcyjnych (począwszy od 2016 r.)

  • Ograniczenie zużycia wody o 20% 

  • Ograniczenie ilości odpadów wysyłanych na składowiska o 90% 

  • Ograniczenie zużycia energii o 25% 

  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% 

Ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych 

  • Dalsze ograniczanie opakowań produktów w ramach programu „Optipack”* 

  • Zmiana specyfikacji opakowań 

Wydłużenie okresu eksploatacji produktów i sporządzenie instrukcji użytkowania i prania dla użytkowników 

  • Naszym celem jest zapewnić, aby 100% rękawic odpornych na przecięcia nadawało się do prania 

Analiza poprawy sposobów wycofania produktów z eksploatacji (recykling i oddawanie na cele charytatywne) 

*Optipack to program polegający na składaniu rękawic na pół, aby ograniczyć w ten sposób wielkość niezbędnego opakowania, a tym samym ilość wykorzystywanego tworzywa sztucznego 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.