Norma EN 407 została niedawno zmieniona. Głównym powodem rewizji jest włączenie artykułów ochrony cieplnej do użytku prywatnego (rękawice kuchenne, uchwyty do garnków itp.) do nowego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

Poziomy wydajności nie ulegają zmianie!

Główna zmiana polega na włączeniu nowego piktogramu:

  • Dla rękawic ognioodpornych: bez zmian piktogramu
  • Dla rękawic NIE odpornych na działanie płomieni: nowy piktogram
  • Certyfikaty UE uzyskane na podstawie poprzedniej normy EN 407 zachowują ważność.

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.