Norma EN 407 została niedawno zmieniona. Głównym powodem rewizji jest włączenie artykułów ochrony cieplnej do użytku prywatnego (rękawice kuchenne, uchwyty do garnków itp.) do nowego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

Poziomy wydajności nie ulegają zmianie!

Główna zmiana polega na włączeniu nowego piktogramu:

  • Dla rękawic ognioodpornych: bez zmian piktogramu
  • Dla rękawic NIE odpornych na działanie płomieni: nowy piktogram
  • Certyfikaty UE uzyskane na podstawie poprzedniej normy EN 407 zachowują ważność.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.