W MAPA PROFESSIONAL każdego dnia prowadzimy działania ukierunkowane na osiągnięcie naszych celów wyznaczonych na 2025 r. 

Poniżej prezentujemy najnowsze kluczowe wskaźniki wydajności: 

33 produkty posiadają certyfikat STANDARD 100 przyznany przez OEKO-TEX

(w 2022)

50% naszych produktów do prac mechanicznych nadaje się do prania
5 analiz cyklu życia w odniesieniu do naszych rękawic

(w 2020)

100% naszych opakowań nadaje się do recyklingu
22,7 tony opakowań z tworzyw sztucznych wyeliminowane w 2021 r
100% naszych zakładów posiada certyfikat ISO 14001

(zarządzanie środowiskowe)

100% naszych zakładów posiada certyfikat ISO 9001

(zarządzanie jakością)

100% naszych zakładów posiada certyfikat ISO 45001

(zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy)

-29% odpadów przekazanych na składowisko z obiektu Ipoh w Malezji w 2021 r. w porównaniu z 2016 r.
-1% mniej emisji gazów cieplarnianych z obiektu Ipoh w Malezji w 2021 r. w porównaniu z 2016 r.
63 ton mniej emisji CO2 pochodzących z transportu w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.
6 konsumpcji wody w Ipoh

(w 2021 r.)

66/100 to nasza ocena ECOVADIS na rok 2022
36% strategicznych stanowisk zajmują kobiety

(wszyscy pracownicy MAPA SPONTEX, na całym świecie w maju 2022)