Dlaczego to wyposażenie podlega przepisom?

Wszystkie rękawice do użytku zawodowego należą do osobistego wyposażenia ochronnego i muszą odpowiadać wymogom europejskiej Dyrektywy 89/686.

Celem europejskiej Dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa w pracy osobom noszącym osobiste wyposażenie ochronne oraz ogólna ochrona zdrowia.
Oznacza to, że wyposażenie ochronne musi zapewnić wymagany poziom ochrony bez narażania zdrowia użytkownika.

Aby osiągnąć ten wymóg, osobiste wyposażenie ochronne zostanie określone za pomocą ujednoliconej europejskiej normy. Będzie ona powiązana z wydajnością ochrony zapewnionej przez wyposażenie oraz komfortu i zadowolenia użytkownika.

Zapewni również swobodny przepływ osobistego wyposażenia ochronnego wewnątrz Unii Europejskiej bez obniżania wymaganego poziomu ochrony w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń zasad konkurencji.

Dlaczego dyrektywa wymaga rewizji?

Obecnie: Dyrektywa 89/686

Ta dyrektywa ma już swoje lata. Weszła w życie w roku 1989 – ponad 25 lat temu!

Trudno ją zastosować do nowych technologii. Jest skierowana wyłącznie do krajów członkowskich UE.

Podczas jej stosowania wykryto pewnie nieścisłości i niespójności.

Została transponowana do praw krajowych, więc ustawy regulujące osobiste wyposażenie ochronne w Europie są inne w każdym kraju.

 

Wkrótce: rozporządzenie 2016/425

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 21 kwietnia 2018 r.

Dyrektywa 89/686 zostanie wówczas anulowana.

Dotyczy ono wszystkich obywateli UE.

Nie wymaga transpozycji do ustawodawstwa krajowego, więc będzie posiadać identyczną formę we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Terminarz rozporządzenia

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.